Lisansüstü Programlar

Ekoturizm Rehberliği Bölümü Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne (şimdi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü) bağlı olarak, 2019 yılında kurulmuştur. Program Ziraat Fakültesi ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğretim üyeleri tarafından disiplinler arası olarak tezli ve tezsiz programlar olarak açılmıştır. Bölüm ilk öğrencilerini 2019-2020 eğitim öğretim döneminde almıştır. 

Şırnak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Ekoturizm Rehberliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programının ilk ve öncelikli hedefi, özellikle ekoturizm faaliyetlerinde yetkin profesyonel turist rehberleri ve bu alanda donanımlı akademik personel yetiştirmektir. İkinci önemli hedefimiz ise Şırnak başta olmak üzere bölge ve ülkemizi iyi şekilde tanıtılmasına katkı da bulunmaktır.

Ders paketleri ve diğer bilgiler için tıklayınız.