Hakkımızda

Hakkımızda

Yüksekokulumuz, 2011 yılı itibariyle 2809 sayılı Kanunun 4633 sayılı Değişik Ek 30'uncu maddesi uyarınca Konaklama İşletmeciliği ve Seyahat İşletmeciliği bölümleri ile açılmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini Konaklama İşletmeciliği bölümünden almıştır. Daha sonra Konaklama İşletmeciliği bölümünün ismi Turizm İşletmeciliği olarak değiştirilmiş, Seyahat İşletmeciliği bölümü kapatılmıştır. 2019 yılı itibariyle de Gastronomi ve Mutfak Sanatları (GMS) Bölümü aktif olarak öğrenci almaya başlamıştır. 2022 yılı itibari ile GMS bölümünde 187, Turizm İşletmeciliği bölümünde 20 öğrenci bulunmaktadır.

Lisans eğitimine ek olarak Ziraat Fakültesi ile birlikte disiplinler arası olarak, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı Ekoturizm Rehberliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2018 yılında açılmış ve 2019-2020 güz dönemi itibariyle öğrenci alımına başlamıştır.

Yüksekokulumuzda 2 (iki) Doç. Dr., 3 (üç) Dr. Öğr. Üyesi, 3 (iki) araştırma görevlisi, 1 (bir) öğretim görevlisi, 4 (dört) idari, 1 (bir) sürekli işçi personelimiz bulunmaktadır.

Misyon

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu olarak misyonumuz; çağdaş, bilimsel ve kaliteli bir eğitim-öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli yetiştirmek; turizm alanında bilimsel çalışmalar yaparak bu alandaki bilgi üretimine katkıda bulunmak; turizm alanında projeler/faaliyetler geliştirerek Şırnak iline ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne katma değer yaratacak çalışmalara katkı sunmaktır.

Vizyon

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu olarak vizyonumuz; araştırmacı ve yenilikçi eğitim anlayışı doğrultusunda paydaşları ile işbirliği yaparak, bilimsel çalışmaları ile akademik çevrede saygın, projelerle topluma değer katan ve eğitim-öğretim kalitesi ile öğrenciler tarafından tercih edilen bir eğitim-öğretim kurumu olmaktır.

Temel Değerler

Akılcılık ve bilimsel üretkenlik

Sürekli gelişme (Kaizen Felsefesi)

İş ahlakı

Topluma hizmet

Şeffaflık

GLOCAL düşünme

Paydaşlarla işbirliği

Yenilikçilik

Canlılara saygı

Öğrenci odaklılık