İş Akış Planları

Sıra İşin Adı
Teknik İşler İş Akış Süreçleri
1 Proje işleri için tıklayınız.
2 Kamulaştırma için tıklayınız.
3 İhale işleri için tıklayınız.
4 İhale döküman satış için tıklayınız.
5 Sözleşme sonrası kontrol süreci - iş programı onay için tıklayınız.
6 Sözleşme sonrası kontrol süreci - malzeme seçimi için tıklayınız.
7 Sözleşme sonrası kontrol süreci - keşif artış işlemi için tıklayınız.
8 Sözleşme sonrası kontrol süreci - süre uzatım işlemi için tıklayınız.
9 Sözleşme sonrası kontrol süreci - kontrollük işlemi için tıklayınız.
10 Sözleşme sonrası kontrol süreci - hakediş ve ödeme işlemi için tıklayınız.
11 Sözleşme sonrası kontrol süreci - geçici-kesin kabul ya da kabul işlemi  için tıklayınız.
12 Sözleşme sonrası kontrol süreci - kesin hesap işlemi için tıklayınız.
13 Sözleşme sonrası kontrol süreci - iş deneyim belgesi düzenleme işlemi için tıklayınız.
14 Kesin teminat İade işlemi için tıklayınız.
İdari İşler İş Akış Süreçleri
1 Doğrudan temin iş akış sürecii için tıklayınız.
2 Doğrudan temin kontrol süreci için tıklayınız.
3 Ön mali kontrol işlemleri için tıklayınız.
4 Birim faaliyet raporu hazırlanması için tıklayınız.
5 Birim içi stratejik plan çalışmaları için tıklayınız.
6 Bütçe hazırlık çalışmaları için tıklayınız.
7 Gelen evrak iş akış süreci için tıklayınız.
8 Giden evrak  iş akış süreci için tıklayınız.
9 Personel maaş ödemeleri ve sgk kesenekleri için tıklayınız.