"Şırnak Asfaltit Ocaklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi Açılış Toplantısı"