2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Güncel Akademik ve Sınav Takvimi

20 Mayıs 2020, Çarşamba

Üniversitemiz Senatosu’nun 06.05.2020 tarihli ve 20/08-06 sayılı kararıyla, Covid-19 salgını etkilerinin devam etmesi nedeniyle 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Programı Akademik Takviminin güncellenmesi görüşülmüş ve mücbir sebeplerden dolayı işlenemeyen teorik ve uygulamalı derslerin de aşağıda belirtilen akademik takvim kapsamında telafisinin yapılması kararlaştırılmıştır.