İdari Personel

17 Mayıs 2015, Pazar

 

 

 

 

Fikret ÜRGEN

(Daire Başkanı)

İLETİŞİM

Birim/Dahili: (0486) 2164008/1053                        

E-posta: fikreturgen@hotmail.com

 

Behçet ÖZKAN

(Şube Müdürü)

İLETİŞİM

Birim/Dahili: (0486) 2164008/1054                                

E-posta: behcetozkan73@hotmail.com

 


Rahmet Batmaz

(Şef)

GÖREVLERİ

-Taşınır işlemleri

-EBYS işlemleri

-Kütüphane web sayfası veri hazırlama ve güncelleme işlemleri

İLETİŞİM

Birim/Dahili: (0486)20164008/1056

E-posta: rbatmaz@yandex.com

 

Abdulsemet AKAN

(Kütüphaneci Şef V.)

GÖREVLERİ

-Okuyucu ve bilgi hizmetleri birim sorumlusu                   

-Ödünç - İade bankosu işlemleri

-Raf düzenleme

-Koleksiyon sağlama ve geliştirme

-Görme engelliler hizmetleri sorumlusu

İLETİŞİM

Birim/Dahili: (0486) 2164008/1058

E-posta: a.semet@sirnak.edu.tr

 

Hasan CENGİZ

(Bilgisayar İşletmeni)

GÖREVLERİ -Muhasebe ve ihale işlemleri                                 
İLETİŞİM

Birim/Dahili: (0486) 2164008/1051                                 

E-posta: cedric_medric@outlook.com

 

Özlem ÇAY

(Kütüphaneci)

 

GÖREVLERİ

-Kataloglama ve sınıflama işlemleri

-Tezler ve süreli yayın işlemleri

-Bağış işlemleri                                                

İLETİŞİM

Birim/Dahili: (0486) 2164008/1055                               

E-posta: 

 

Faysal SÖNMEZ

(Kütüphaneci)

GÖREVLERİ

-Koleksiyon sağlama ve geliştirme

-Kataloglama ve sınıflama

-Ciltleme ve onarım

-Şırnak Üniversitesi Akademik Açık Arşiv Sorumlusu  

-Kütüphane web sayfası veri hazırlama ve güncelleme   işlemleri          

İLETİŞİM

Birim/Dahili: (0486) 2164008/1052

E-posta: faysal_sonmez_13@hotmail.com

 

Ejder ÇINAR

(Kütüphaneci)

GÖREVLERİ

-Teknik hizmetler birim sorumlusu

-Veritabanları (E-kaynaklar)

-Koleksiyon Sağlama ve Geliştirme

-Kataloglama ve sınıflama

-Fotokopi ve çıktı hizmetleri

İLETİŞİM

Birim/Dahili: (0486) 2164008/1052 

E-posta: ejdercnar@gmail.com

 

Hüseyin ERSOY

(Kütüphaneci)

 

GÖREVLERİ

-Kataloglama ve sınıflama

-Koleksiyon sağlama ve geliştirme                                     

-Süreli yayınlar ve tez işlemleri

-Raf düzenleme

-ILL- Belge sağlama

-Görme engelliler hizmetleri sorumlusu

İLETİŞİM

Birim/Dahili: (0486) 2164008/1057

E-posta: ersoyhuseyin47@gmail.com

Mehmet NAS

(Kütüphaneci)

 

GÖREVLERİ

-Kataloglama ve Sınıflama

-Koleksiyon Sağlama ve Geliştirme

-Ödünç ve İade Bankosu İşlemleri

-Raf Düzenleme

İLETİŞİM

Birim/Dahili: (0486) 2164008/1058

E-posta:


İrfan Yaşar

(Hizmetli)

GÖREVLERİ -Dire başkanlığınca verilen görevler                                  
İLETİŞİM

Birim/Dahili:

E-posta: irfanyasar073@gmail.com


Begi ENCÜ

(Hizmetli)

GÖREVLERİ -13/b-4 Sosyal Bilimler Enstitüsü görevlendirme.                                         
İLETİŞİM

Birim/Dahili:                                                         

E-posta: 

 

Emin KARA

(Hizmetli)

GÖREVLERİ -13/b-4 Fen Bilimleri Enstitüsü görevlendirme.                               
İLETİŞİM

Birim/Dahili: 

E-posta:

 

Ali UÇAR

(Hizmetli)

GÖREVLERİ -Daire Başkanlığınca verilen görevler.                               
İLETİŞİM

Birim/Dahili:

E-posta: