Yayınlarımız

Akademik Kitaplar

 

Başarısız Bir Hipotez(Mehmet Şükrü ÖZKAN)

Bist 100 Üzerine Bir Araştırma(Dilek ÇOŞKUN ERDOĞAN)

Kureyş Kabilesi İslam Öncesi Etnik, Siyasi ve Ekonomik Yapı(Muhammet Fatih DUMAN)

Hataların Dalga Kuramı (Mehmet Arslan TEKİNSOY)

Denetim Beklenti Boşluğu ve Türkiye'de Denetim Beklenti Boşluğu Varlığının İncelenmesi(Sedat ERDOĞAN)

İbadiyyenin Ana Hadis Kaynağı Rebi' B.Habib'in Müsned'i(Ahmet ÖZDEMİR)

Zeminlerde Kırılma ve Denge(Mehmet Arslan TEKİNSOY)

İslam Tarihinin İlk Mehdisi İbnü'l Hanefiyye(Hüseyin GÜNEŞ)

Alevilikte Cem ve Cem Evleri(Fevzi RENÇBER)

Beydavi Tevsiri'nde Kur'an İlimleri ve Tevsir Usülü(Mehmet BAĞIŞ)

Endülüs Tefsirinde Filolojik Yaklaşımlar (İbn Ebî Zemenîn Örneği)

Bir Kitabiyat Alimi Bursalı Mehmet Tahir Bey(Ahmet Yasin TOMAKİN)

Hacın Hristiyan Teolojisindeki Yeri ve Önemi(Ahmet GÜL)

Sufinin Akidesi(Ruhullah ÖZ)

Çalıştay ve Sempozyum Bildirileri

 

Uluslarası Geçmişten Günümüze İdil Sempozyumu

Uluslarası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu

Bilim, Düşünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu

Uluslarası Beytüşşebap ve Molla Hüseyin Batevi Sempozyumu

Uluslarası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu

Şırnak Enerji ve Maden Potansiyeli Çalıştayı

Şırnak 2023 Vizyon Çalıştayı

Üç Ülkenin Kavşağında Uluslararası Silopi Sempozyumu

Uluslararası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler Sempozyumu

2. Uluslarası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu

 

Dergiler

 

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Şırnak Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi