Hassas Görevler

 

             SİLOPİ MESLEK YÜKSEKOKULU

HASSAS GÖREVLERİ VE GÖREVLİ PERSONELLERİ

Hassas Görevler

Hassas Görevi olan Personel

Bağlı olduğu Birim

Sorumlu Yönetici

Görevlerin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları

Meslek Yüksekokulumuz Akademik ve İdari Personelinin özlük işleri.

Kerem TELLİOĞLU

MYO Sekreterliği

Ramazan ÇANGAL

Maddi-manevi sorunlar ve itibar kaybı.

Kurumlar arası ve kurum içi günlü, ivedi ve gizli yazışmaları

Abdullah DENİZ

MYO Sekreterliği

Ramazan ÇANGAL

Maddi ve manevi zararın oluşması

Bilgi Edinme başvurularının zamanında cevaplandırılması.

Ramazan ÇANGAL

MYO Müdürlüğü

Hasan OSMANOĞLU

Hukuki sonuçlar

Kurumlar arası, kurum içi uyum ve koordinasyonunun sağlanması.

Ramazan ÇANGAL

MYO Sekreterliği

Hasan OSMANOĞLU

İtibar kaybı

Faaliyetlerin duyurulması açısından internet erişiminin kullanımının sağlanması.

Kerem TELLİOĞLU

MYO Sekreterliği

Ramazan ÇANGAL

İş ve işlemlerin aksaması

Akademik ve İdari personel otomasyon sisteminin güncel ve aktif tutulması.

İlgili Akademik Personel ve Kerem TELLİOĞLU

MYO Sekreterliği

Ramazan ÇANGAL

İtibar kaybı

Faaliyet Raporlarının  hazırlanması ve yayınlanması.

Abdullah DENİZ

MYO Sekreterliği

Ramazan ÇANGAL

Gelişim sürecinin takip edilememesi

Bütçe Planlarının hazırlanması.

Ramazan ÇANGAL

MYO Müdürlüğü

Hasan OSMANOĞLU

Bütçe sıkıntısı ve uyumsuz bütçe sonuçların ortaya çıkması

Akademik Personel alımı durumunda aranacak vasıfların ihtiyaca en iyi cevap vereceği şekilde tespit edilmesi.

Bölüm Başkanlıkları

MYO Müdürlüğü

Hasan OSMANOĞLU

Eğitim kalitesinin değişmesi

Akademik Birim ve Kurullarının oluşturularak Kanun, Yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda işlemesini ve kayıtlarının usul ve esaslar çerçevesinde tutulması

Kurul Üyeleri ve 

Abdullah DENİZ

MYO Müdürlüğü ve Sekreterliği

Hasan OSMANOĞLU

Ramazan ÇANGAL

Hukuki sonuçlar

Eğitim - Öğretime yönelik tüm fiziki yapının ve mevcut yerleşkenin sürekli ve en iyi şekilde eğitim –öğretime hazır bulundurulması.

Ramazan ÇANGAL

MYO Müdürlüğü

Hasan OSMANOĞLU

Eğitim ve Öğretimin aksaması

Ortak kullanılan hizmet alanlarının (yemekhane vb.) insan sağlığı için uygun ve daima temiz olması.

Abdullah DENİZ

MYO Sekreterliği

Ramazan ÇANGAL

Sağlık ve itibar kaybı

Özel eğitimi ve teknik personeli ilgilendiren iş ve işlemlerin yetkili personel tarafından yapılmasını sağlamak.

Abdullah DENİZ

MYO Sekreterliği

Ramazan ÇANGAL

İşin düzensizliği ve tehlike içerir

Güvenliğin kamu ve yönetmelikler doğrultusunda 24 saat esası ile sürdürmek.

Ramazan ÇANGAL ve Güvenlik Personeli

MYO Müdürlüğü

Hasan OSMANOĞLU

Maddi, manevi, hukuki sorunlar ve itibar kaybı.

Enerji, su, iletişim gibi hizmetlerinin devamlılığını sağlamak

Ramazan ÇANGAL

MYO Müdürlüğü

Hasan OSMANOĞLU

İş aksaması

Personelin moral ve motivasyonunu en üst seviyede tutmak için tedbirler almak.

Ramazan ÇANGAL

MYO Müdürlüğü

Hasan OSMANOĞLU

İş akışının aksaması

Maaş ve keseneklerin zamanında aksatılmadan girilmesini sağlamak.

Kerem TELLİOĞLU

MYO Sekreterliği

Ramazan ÇANGAL

Cezai işlem ve maddi kayıp

Öğrenci staj primlerinin zamanında ödenmesi işlemi.

Abdullah DENİZ

MYO Sekreterliği

Ramazan ÇANGAL

Cezai işlem ve maddi kayıp

Satın alma iş ve işlemleri.

Kerem TELLİOĞLU

MYO Sekreterliği

Ramazan ÇANGAL

Tüm işlerin aksaması

Taşınır işlerinin alımı, sayımı, kayıt işlemleri ve muhafaza edilmesi.

Hakim ÇEVİK

MYO Sekreterliği

Ramazan ÇANGAL

Bütçe kalemleri arasında uyumsuzluk

Her türlü ödeme işlemlerinin zamanında ve eksiksiz yapılması.

Kerem TELLİOĞLU

MYO Sekreterliği

Ramazan ÇANGAL

Personel ve paydaşları zor duruma düşürme

Her türlü makine teçhizat ile demirbaşların bakım ve onarımlarının zamanında eksiksiz yapılması

Hakim ÇEVİK

MYO Sekreterliği

Ramazan ÇANGAL

Taşınır mal kaybı ve maddi kayıp

Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi

Ders veren tüm akademik personeller

MYO Bölüm Başkanlıkları

Hasan OSMANOĞLU

Eğitim ve Öğretimin aksaması

2547 sayılı kanunda tanımlı Müdür Yardımcılığı görevleri

Erkan UZUN-Atilla ÜNLÜ

MYO Müdürlüğü

Hasan OSMANOĞLU

İdari ve Hukuki sorunlar

Silopi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından bildirilmiş olan Akademik birimler ile bu birimlere tanımlanmış görevler

 Akademik Personeller

MYO Müdürlüğü

Hasan OSMANOĞLU

Tanımlı görevlerin aksaması sonucu doğabilecek idari ve hukuki sonuçlar

ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA programına

katılan öğrencilerin takibi.

Koordinatörlükler, Bölüm Başkanları ve Danışmanlar

MYO Müdürlüğü

Hasan OSMANOĞLU

Tanıtım ve tercih edilme.

Sivil savunma hizmetlerinin

düzenli yürütülmesi, araç gereç temini ve personelin eğitimi.

Görevli tüm personel

MYO Sekreterliği

Ramazan ÇANGAL

Yangın ve diğer

tehlikelere karşı tedbirsiz

yakalanma.

Kalorifer dairesinin bakımı,çalıştırılması ve kontrolü.

Hişar ZEYREK

Selim VURAL

MYO Sekreterliği

Ramazan ÇANGAL

Patlama ve yangın.

Jeneratörün bakımı ve

çalıştırılması.

Mehmet Halil SARBOĞA

Hişar ZEYREK

MYO Sekreterliği

Ramazan ÇANGAL

İş ve maddi kayıp

MYO Web Sayfasının Güncellenmesi

Kerem TELLİOĞLU 

Abdullah DENİZ

MYO Müdürlüğü ve Sekreterliği

Hasan OSMANOĞLU

Ramazan ÇANGAL

İtibar Kaybı

 

Duyurular

2020-2021 Bütünleme Sınav Takvimi ...
05 Şubat Cuma, 2021