Risk Envanteri

 

 

T.C.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

SİLOPİ MESLEK YÜKSEKOKULU

RİSK ENVANTERİ (KÜTÜĞÜ) TABLOSU

Temel Riskler

Olasılık

Şiddet

Skor

Önem Düzeyi

RİSK SORUMLULUĞU

KONTROL FAALİYETLERİ

AÇIKLAMA

Maaş İşlemleri

4

5

20

Önemli

Hasan OSMANOĞLU

Ramazan ÇANGAL

İdris ŞAKI

Maaş işlemlerinde veri girişlerinin yanlış veya zamanında yapılmaması nedeniyle maddi ve manevi hak kaybının yaşanmaması açısından veriler eksiksiz ve zamanında periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Maddi kayıp yaşanması ve çalışan personelin mağduriyeti

Satın Alma İşlemleri

5

5

25

Çok Önemli

Hasan OSMANOĞLU

Ramazan ÇANGAL

Satın alma işlemleri 5018 Kamu Mali Kontrol Kanununa uygun olarak yapılmalıdır. Mevzuat değişimleri kontrol ve takip edilmelidir.

İşlerin aksaması, Cezai sorumluluk ve memuriyet sicilinin bozulması

Öğrenci İşleri

5

5

25

Çok 

Önemli

Hasan OSMANOĞLU

Ramazan ÇANGAL

Kerem TELLİOĞLU

Öğrenci özlük işleri ve öğrenci öğrenim iş ve işlemleri usulüne uygun yapılmalı ve takip edilmelidir.

Öğrenci mağduriyeti, zaman kaybı, adli sorumluluklar

Ödeme İşlemleri

5

5

25

Önemli

Hasan OSMANOĞLU

Ramazan ÇANGAL

Aylık sabit ödeme işlemleri ile birlikte satın almadan doğan ödeme yükümlülükleri de usulüne uygun olarak zamanında yapılmalıdır.

Maddi cezai işlem ve kurum-şahısların mağduriyeti

Taşınır Mal İşlemleri

5

5

25

Önemli

Hasan OSMANOĞLU

Ramazan ÇANGAL

Hakim ÇEVİK

Taşınır mal alımlarının kaydı, devir edilmesi, devir alınması ve sayım yapılması gibi konular zamanında ve eksiksiz olarak Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır.

Yılsonu Maliye ve Sayıştay raporlarının uyuşmaması

Kütüphane İşlemleri

5

5

25

Önemli

Hasan OSMANOĞLU

Ramazan ÇANGAL

Hakim ÇEVİK

Kitapların muhafaza edilmesi ve korunması herhangi bir sebeple kayıp olması eksilmesinin önüne geçilmesi için aylık olarak sayımı yapılmalıdır.

Yılsonu açık çıkması ve maddi kayıp

Teknik Hizmetler

5

5

25

Çok

Önemli

Hasan OSMANOĞLU

Ramazan ÇANGAL

Kerem TELLİOĞLU

Okulumuz her türlü iş ve işlemlerinin eksiksiz olarak yürütülmesi açısından; teknik işlerin zamanında, eksiksiz, iş ve personel güvenliğine azami dikkatle yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

İşlerin aksaması, kaza ve olay olması. Sakatlık veya daha fazla durumların oluşmasına engel olunması

Güvenlik Hizmetleri

5

5

25

 Çok Önemli

Hasan OSMANOĞLU

Ramazan ÇANGAL

Güvenlik Personelleri

Kurumun güvenliğinin sağlanması dış etkenlerden korunması amacıyla güvenlik personelinin özverili çalışması ve denetlenmesi amaçlanmalıdır. Her türlü sabotaj ve emniyet tedbirlerinin alınarak, takip ve kontrol edilmelidir.

İtibar kaybı ve maddi kayıp, adli iş ve işlemlere maruz kalma.

Temizlik Hizmetleri

5

5

25

Çok Önemli

Hasan OSMANOĞLU

Ramazan ÇANGAL

Temizlik  Personelleri

Kantin Personeli

Yemekhane Personeli

Personel ve öğrencilerin daha nezih ve daha temiz bir ortamda bulunması açısından temizlik işleri günlük olarak kontrole tabi tutulması, temizlik işlerinde kullanılan kimyasalların talimatlar doğrultusunda kullanılması, okul, personel ve öğrenci hijyenine azami özenin gösterilmesi. Kantin, yemekhane gibi toplu gıda tüketimi yapılan yerleri standartlara uygunlugu sağlanmalıdır.

Toplu ya da münferit olarak yaşanabilecek hastalık, zehirlenme gibi vakalar.

Genel Hizmetler

5

5

25

Önemli

Hasan OSMANOĞLU

Ramazan ÇANGAL

Hişar ZEYREK

Kış mevsiminde merkezi ısıtma sisteminin ve diğer tüm sıhhı sistemlerin, etkin olarak işletilmesi ve görevli personelin eğitimli, görevinin gereklerini kavramış ve benimsemiş olması.

Isı dengesizliği, iş riski, güvenlik tedbirleri.

Yangın, Deprem, Su baskını, İlk Yardım ve Sabotajlara karşı koyma

5

5

25

Çok Önemli

Hasan OSMANOĞLU

Ramazan ÇANGAL

Tüm Personel

Yangın, Deprem, Su baskını, İlk Yardım ve Sabotajlara karşı koyma amacıyla gerekli tedbirlerin alınarak, eğitimlerin periyodik olarak verilmesi ve bilgilerin güncel olasının sağlanması.

Can ve mal kaybının önlenmesi

 

 

 

 

Duyurular

Vize Sınavları ...
20 Kasım Cuma, 2020