Mevzuat

 

E - Mevzuat

 

YÖK Mevzuat 

 

Şırnak Üniversitesi Mevzuat 

 

Yönetmelikler

 

Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Mediko-Sosyal Uygulama Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

Yatay Geçiş Yönetmeliği 

 

Yönergeler

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmenliği

Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesi

Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

Fiziki Mekanlarının Kullanımı İle Tanıtım Araçlarına İlişkin Uygulama Yönergesi

İdari Personel Ödül Yönergesi

İlahiyat Fakültesi Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

Kantin Yönergesi

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulamasına İlişkin Esaslar

Konut Yönergesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Öğrenci Staj Yönergesi

Öğrenci Konseyi Yönergesi

Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları/Kulüpleri Yönergesi

Sosyal Tesisler Yönergesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Yemek Bursu Yönergesi

Yetkinliğe Dayalı Performans Yönergesi

Yayın Yönergesi

Yazışma Usulleri, Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi

 

Diğerleri

 

Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri

Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu

 

Duyurular

Vize Sınavları ...
20 Kasım Cuma, 2020