İç Kontrol Risk Belirleme Komisyonu

İç Kontrol Risk Belirleme Komisyonu

Risk değerlendirmesi, belirlenmiş stratejik amaç ve hedeflerine ulaşma yolunda karşılaşabileceği muhtemel riskleri tespit etmek, tespit edilen risklerin fayda-maliyet, maliyet-etkinlik veya gerek görülen diğer yöntemlerle analiz edilerek belirlenen ve önceliklendirilen risklerin nasıl yönetileceği ve bunlara ilişkin geliştirilen kontrol faaliyetleri ile ilgilidir.

Amaç ve hedeflerimize ulaşmayı engelleyebilecek içeriden veya dışarıdan kaynaklanan çeşitli risklerle karşılaşılabilmektedir. Bu risklere karşı hazırlıklı olmak ve risk değerlendirmesi yapmanın gerektiği düşünülmektedir. Risk değerlemesinin ön koşulu Meslek Yüksekokulumuzun amaç ve hedeflerinin açık, net ve tutarlı biçimde belirlenmiş olması ile mümkündür. Risk değerlendirmesi yönteminin kapsamı ve uygulanacağı faaliyet alanları belirlenmeden önce kurumsal amaç ve hedefler tespit edilmelidir. Risk değerlendirmesi iç kontrol sisteminin bileşenlerinden biri olup iç kontrol faaliyeti risk esaslı olarak gerçekleştirilmelidir. Bu sebeple, riskli alanların belirlenmesi ve kontrol faaliyetlerinin bu alanlarda yoğunlaştırılması iç kontrol sisteminin başarısı açısından önemli bir husus olarak görülmektedir.

İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarının, üst yöneticinin liderliği ve gözetiminde, Üniversitemizin teknik desteği ve koordinatörlüğünde ve harcama birimlerinin katılımıyla yürütülmesi gerektiğine ilişkin farkındalık oluşturulacaktır.

 

SIRA NO                      

ADI SOYADI

ÜNVANI

 

GÖREVİ

 

1

Hasan OSMANOĞLU

Müdür V.

Komisyon Başkanı

2

Erkan UUZUN

Müdür Yardımcısı

Üye

3

Zekeriya YILMAZ

Bölüm Başkanı

Üye

4

Kamuran YILDIZ

Bölüm Başkanı

Üye

5

Ali OSMANOĞLU

Bölüm Başkanı

Üye

6

Tuğçe GÜZELYURT

Bölüm Başkanı

Üye

 

 

Duyurular

2020-2021 Bütünleme Sınav Takvimi ...
05 Şubat Cuma, 2021