Temel Öğrenim Çıktıları

Temel Öğrenim Çıktıları
 
   

1.       Uluslararası ticaretin başlıca teorilerine ve terminolojisine vakıf olabilmek

2.       Gümrük işlemlerine vakıf olabilmek

3.       Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini iş hayatına uygulayabilmek

4.       Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olabilmek

5.       Avrupa Birliği ve Türkiye’nin dış ticaret yapısını analiz edebilmek

6.       Uluslararası pazarlamanın temel mantığını kazandırabilmek

7.       Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate almak

8.       Dış ticaret firmalarının karşılaşabileceği riskleri değerlendirme ve analiz edebilme becerisine sahip olabilmek

9.       Uluslararası lojistik ve taşımacılık hizmetlerini yaptırabilmek ve takip edebilmek

10.   Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelik ve yeterliliklere sahip olabilmek

11.   Uluslararası alanda mesleki iletişim kurabilmek

12.   Dış ticaret ile ilgili ulusal ve uluslar arası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edebilmek

 

Duyurular

2020-2021 Bütünleme Sınav Takvimi ...
05 Şubat Cuma, 2021