TYYÇ -Program Yeterlilikleri İlişkisi

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ
 
   
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 5. DÜZEY (ÖN LİSANS) TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRENİM ALAN YETERLİLİKLERİ 5. DÜZEY (ÖN LİSANS) PROGRAM YETERLİLİKLERİ
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araçgereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 
  - MİKRO / MAKRO EKONOMİK KAVRAMLARI TANIMAK ANALİZ YAPMAK, TMEL DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİ ÖĞRENMEK, İŞLETME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLARI VE İŞLETME YÖNETİMİYLE İLGİL KURALLARI ÖĞRENMEK
- ULUSLARARASI EKONOMİK İŞLEMLERİ ANALİZ ETMEK, ULUSLARARASI FİNANSMAN İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK 
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

 
  - DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNDE KULLANILAN PAKET PROGRAMLARI KULLANABİLMEK
- MUHASEBE İŞLEMLERİNİ YAPMAK ve DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİ MUHASEBELEŞTİRMEK, 
- BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİNİ YAPTIRMAK
- GÜMRÜK İŞLEMLERİNİ YAPMAK
- ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK HİZMETLERİNİ YAPTIRMAK VE TAKİP ETMEK
- SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİNİ YAPMAK
- VERİLERİ YORUMLAYABİLME, DEĞERLENDİRME, ANALİZ EDEBİLME, ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME YOLUYLA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİREBİLME.
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

 
  - TEMEL İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİNİ YÜRÜTEBİLMEK , E-TİCARET UYGULAMALARINI YÜRÜTMEK VE E-TİCARET PROJELERİ GELİŞTİRMEK 
- TİCARİ HESAPLAMALAR YAPMAK, DIŞ TİCARETTE VERGİLENDİRME ESASLARINI ÖĞRENMEK
Öğrenme Yetkinliği
- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

 
  - ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLARI KAVRAMAK ve ULUSLARARASI PAZARLAMA TEKNİKLERİNİ UYGULAMAK
- AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYENİN DIŞ TİCARET YAPISINI ANALİZ ETMEK
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

 
  - DÜŞÜNCELERİNİ YAZILI VE SÖZLÜ İLETİŞİM YOLUYLA AKTARABİLME, SORUNLARA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ KİŞİLERLE PAYLAŞABİLME 
- BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK KENDİNİ GELİŞTİRMEK 
- ULUSLARARASI ALANDA MESLEKİ İLETİŞİM KURMAK, MESLEKİ YABANCI DİL VASITASIYLA MESLEKTAŞLARIYLA DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİ YAPABİLMEK
- ULUSLARARASI TİCARETTE YAZIŞMA TEKNİKLERİNİ KULLANMAK 
Alana Özgü Yetkinlik
- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 
  - HUKUKİ SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMEK, TİCARET HUKUKU KURALLARINI TANIMAK ve İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDA BİLİNCE SAHİP OLMA
- MESLEKİ VE TOPLUMSAL ETİK DEĞERLERE SAHİP OLMA
- KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİ UYGULAMAK, KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARINI UYGULAMAK ve DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON İŞLEMLERİNİ TAKİP ETMEK 

 

Duyurular

Vize Sınavları ...
20 Kasım Cuma, 2020