Temel Öğrenim Çıktıları

1.       Lojistik biliminin temel kavramlarını anlayabilmek ve Lojistik Bilimi ile farklı disiplinler arasında ilişki kurabilmek

2.       Temel Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuata vakıf olabilmek

3.       Lojistik işletmelerinin varolma nedenlerini kavrayabilmek

4.       Lojistik faaliyetlerin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları takip edebilmek

5.       Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgelere vakıf olabilmek

6.       Yeni pazarlama ve satış tekniklerine vakıf olabilmek

7.       Lojistik ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgisine sahip olabilmek

8.       Lojistik alanında karmaşık sorunları analiz edebilmek ve sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilmek

9.       Tedarik zinciri yönetim süreçlerine vakıf olabilmek

10.   Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilmek

11.   Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilmek

12.   Dış Ticaret ve lojistik süreçlerini yönlendirebilecek yabancı dil bilgisine sahip olmak

 

Duyurular

2020-2021 Bütünleme Sınav Takvimi ...
05 Şubat Cuma, 2021