Eğitim Öğretim Metotları

Ders, Grup Çalş. / Ödevi, Okuma, Ödev, Proje Hazırlama, Seminer, Web Tab. Öğrenme, Uygulama, Yerinde Uygulama, Mesleki Faaliyet, Sosyal Faaliyet, Tez Hazırlama, Alan Çalışması, Rapor Yazma.

 

Duyurular

Vize Sınavları ...
20 Kasım Cuma, 2020