AKTS

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

DERS PROGRAMI, DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR

 

 

I. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

İngilizce Ders Adı

T

U

KR

AKTS

OZ101

Türk Dili-I

Turkish Language I

2

0

2.0

2.0

OZ103

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution I

2

0

2.0

2.0

OZ121

İngilizce- I

English I

2

0

2.0

2.0

CGP101

Matematik

Mathematics

2

0

2.0

2.0

CGP102

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Information and Communication Technology

1

2

2.0

2.0

CGP103

Çocuk Gelişimi-I

Child Development I

3

0

3.0

5.0

CGP104

Okul Öncesi Eğitime Giriş

Introduction to Preschool Education

3

0

3.0

5.0

CGP105

Çocuk ve Drama

Chidren and Drama

2

1

2,5

4.0

 

Seçmeli Ders 1

 

2

0

2.0

3.0

 

Seçmeli Ders 2

 

2

0

2.0

3.0

TOPLAM

 

21

3

22,5

30

CGP106

İlkyardım*

First Aid

2

0

2.0

3.0

CGP107

Sınıf Yönetimi*

Classroom Management

2

0

2.0

3.0

CGP108

Etkili İletişim*

Effective Communication

2

0

2.0

3.0

CGP109

Eğitim Felsefesi*

Educational Philosophy

2

0

2.0

3.0

CGP110

Sosyolojiye Giriş*

Introduction to Sociology

2

0

2.0

3.0

CGP111

Türk Eğitim Tarihi*

History Of Turkish Education

2

0

2.0

3.0

 

 

II. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

İngilizce Ders Adı

T

U

KR

AKTS

OZ102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II

2

0

2.0

2.0

OZ104

Türk Dili II

Turkish Language II

2

0

2.0

2.0

OZ122

İngilizce II

Foreign Language II

2

0

2.0

2.0

CGP201

Öğrenme ve Öğretme Teknikleri

Learning And Teaching Methods

3

0

3.0

4.0

CGP202

Eğitimde Araç-Gereç Geliştirme

Material Development in Education

2

1

2,5

5.0

CGP203

Çocuk Gelişimi II

Child Development II

3

0

3.0

5.0

CGP204

Okul Deneyimi-Gözlem

School Experience

2

4

4.0

4.0

CGP209

Dijital Okuryazarlık

Digital Literacy

0

0

0

3.0

 

Seçmeli Ders 3

 

2

0

2.0

3.0

TOPLAM

 

18

5

20,5

30

CGP205

Aile Eğitimi*

Family Education

2

0

2.0

3.0

CGP206

İlköğretime Hazırlık*

Primary Education Preparation

2

0

2.0

3.0

CGP207

Cinsel Gelişim ve Eğitim*

				Sexual Development and Education

2

0

2.0

3.0

CGP208

Alternatif Yaklaşımlar*

Alternative Approaches

2

0

2.0

3.0

 

 

 

III. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

 

T

U

KR

AKTS

CGP301

Özel Eğitim I

Special Education I

2

1

2.5

3.0

CGP302

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

Children's Psychology and Mental Health

3

0

3.0

4.0

CGP303

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Research Methods and Techniques

2

0

2.0

2.0

CGP304

Çocukta Sanat ve Yaratıcılık

Art and Creativity in Childhood

2

0

2.0

3.0

CGP305

Okul Öncesi Eğitim Programları

Preschool Curriculum Programs

3

0

3.0

4.0

CGP306

Çocuk Edebiyatı ve Medya

Children's Literatüre and Media 

2

0

2.0

3.0

CGP307

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama-I

Practice in Pre-School Education Institutions-I

0

6

3.0

5.0

 

Seçmeli Ders 4

 

2

0

2.0

3.0

 

Seçmeli Ders 5

 

2

0

2.0

3.0

TOPLAM

 

18

7

21,5

30

CGP308

Psikolojik Danışma ve Rehberlik*

Psychological Advice and Guidance

2

0

2.0

3.0

CGP309

Girişimcilik-I*

Entrepreneurship-I

2

0

2.0

3.0

CGP310

Çocuk ve Çevre*

Child and Environment

2

0

2.0

3.0

CGP311

Diksiyon*

Diction

2

0

2.0

3.0

 

IV. YARIYIL

Ders Kodu

Ders Adı

 

T

U

KR

AKTS

CGP401

Çocuk Beslenmesi

Child Nutrition

2

0

2.0

2.0

CGP402

Erken Çocukluk Döneminde Fen ve Matematik Eğitimi

Early Childhood Science and Mathematics Education

3

0

3.0

3.0

CGP403

Özel Eğitim-II*

Special Education II

2

1

2,5

3.0

CGP404

Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi

Teaching of Physical Education and Games

2

1

2,5

3.0

CGP405

Seminer

Seminar

1

1

1,5

2.0

CGP406

Özel Eğitim Kurumlarında Uygulama-II

School Experience-Special Education

0

6

3.0

5.0

 

Seçmeli-6

 

2

0

2.0

3.0

 

Seçmeli-7

 

2

0

2.0

3.0

 

Seçmeli-8

 

2

0

2.0

3.0

 

Seçmeli-9

 

2

0

2.0

3.0

TOPLAM

 

18

9

22,5

30

CGP407

Çocuk Hakları ve Koruma*

Children Rights and Protection 

2

0

2.0

3.0

CGP408

Gelişim İzleme ve Değerlendirme*

Developmental Screenıng And Assessment

2

0

2.0

3.0

CGP409

Çocuk ve Müzik

Children and Music

2

0

2.0

3.0

CGP410

Girişimcilik II*

Entrepreneurship II

2

0

2.0

3.0

CGP411

Çocuk Gelişiminde Program*

Child Development Program

2

0

2.0

3.0

CGP412

Meslek Etiği*

Professional Ethics 

2

0

2.0

3.0

CGP413

Kaynaştırma*

Integration

2

0

2.0

3.0

CGP414

Okul Öncesinde Bilim ve Teknoloji*

Science and Technology at Pre-School

2

0

2.0

3.0

CGP415

Çocuk Resimlerinin Analizi*

Analysıs Of Children Arts

2

0

2.0

3.0

CGP416

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları-

Child Health and Diseases

2

0

2.0

3.0

 

* Seçmeli derslerdir.          

 

Duyurular

2020-2021 Final Sınav Takvimi ...
18 Ocak Pazartesi, 2021