İş Akışlar

EBYS  Üzerinden Gelen Evrak Kaydetme İşlemi İçin Tıklayınız

EBYS  Üzerinden Giden Evrak Kaydetme İşlemi İçin  Tıklayınız

Yüksekokul Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Toplanma İşlemi için Tıklayınız

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi İşlemi için Tıklayınız

Yüksekokul Yönetim Kurulunun Toplanma İşlemi için Tıklayınız

İdari Personel Senelik ve Mazeret İzin İşlemi için Tıklayınız

Akademik Personel Senelik ve Mazeret İzin İşlemi için Tıklayınız

Personel Sıhhi İzin İşlemi için Tıklayınız

Personel Doğum İzni İşlemi için Tıklayınız

Personel Babalık İzin İşlemi için Tıklayınız

Personel Evlilik ve Ölüm İzin İşlemi için Tıklayınız

Personel Refakat İzni İşlemi için Tıklayınız

Personel Aylıksız İzin İşlemi için Tıklayınız

Personel Yurtdışı Yıllık İzin İşlemi için Tıklayınız

Öğretim Görevlisi Görev Süresi Yenileme İşlemi için Tıklayınız

Doktor Öğretim Üyesi Görev Süresi Yenileme İşlemi için Tıklayınız

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Açıktan ve Naklen Atanma İş Süreci için Tıklayınız

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Açıktan ve Naklen Atanma İşlemi için Tıklayınız

Öğretim Elemanı 39. Madde Kapsamında Yurtiçinde Görevlendirme İşlemi için Tıklayınız

Öğretim Elemanı 39. Madde Kapsamında Yurtdışında Görevlendirme İşlemi için Tıklayınız

Bölüm Başkanı Ataması İşlemi için Tıklayınız

Bölüm Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Toplanma İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci Belgesi İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci Not Durum Belgesi İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci Ders Muafiyeti İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci Yatay Geçiş İşlemi ( EK-1 Madde) için Tıklayınız

Öğrenci Başarı Durumuna Göre Yatay Geçiş İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci İzin (Kayıt Dondurma) İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci Kayıt Sildirme İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci Maddi Hata İşlemi için Tıklayınız

Öğretim Elemanı Maddi Hata İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci Mazeret Sınavı İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci Teknik Gezi İşlemi için Tıklayınız

Okutulacak Derslerin Belirlenmesi İşlemi için Tıklayınız

Okutulacak Dersleri Yürütecek Öğretim Elemanlarının Belirlenmesi İşlemi için Tıklayınız

Ders Vermek Üzere Öğretim Elemanı Görevlendirmesi İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemi için Tıklayınız

Öğrencinin Üzerinden Açılmayan Seçmeli Dersin Silinmesi İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci Staj İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci Staj Değerlendirme İşlemi için Tıklayınız

Yüzde Ona Giren Öğrencileri Belirleme İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci Tek Ders Sınavı İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci Mezuniyet İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci Geçici Mezuniyet Belgesi İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci Diploma İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci Transkript Belgesi İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci Diploma Teslimi İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci Diploma 2. Nüsha İşlemi için Tıklayınız

Öğrencinin Yaz Okulunda Başka Üniversitelerden Ders Alma İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci Erasmus Değişim Programına Katılma İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci Farabi Değişim Programına Katılma İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci Mevlana Değişim Programına Katılma İşlemi için Tıklayınız

Öğrenci Harç İade İşlemi için Tıklayınız

Öğretim Elemanı Ders Telafisi İşlemi için Tıklayınız

Kısmi Zamanlı Statüde Çalışacak Öğrencilerin Belirlenmesi İşlemi için Tıklayınız

Yemek Yardımından Faydalanacak Öğrencilerin Belirlenmesi İşlemi için Tıklayınız

Bütçe Hazırlama İşlemi için Tıklayınız

Personel Maaş İşlemi için Tıklayınız

Personel Kısıt Maaş İşlemi için Tıklayınız

Öğretim Elemanı Ek Ders Ücreti Ödeme İşlemi için Tıklayınız

Personel Fazla Çalışma Mesai Ücreti Ödeme İşlemi için Tıklayınız

Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu İşlemi için Tıklayınız

Personel Sürekli Görev Yolluğu Ödeme İşlemi için Tıklayınız

Doğrudan Temin Yolu İle Satın Alma İşlemi için Tıklayınız

Personel Emeklilik İşlemi için Tıklayınız

Personel Doğum Yardımı Ödeneği İşlemi için Tıklayınız

Personel Ölüm Yardımı Ödeneği İşlemi için Tıklayınız

Su Faturası Ödeme İşlemi için Tıklayınız

Telefon Faturası Ödeme İşlemi için Tıklayınız

Personel Giyecek Yardımı Ödeme İşlemi için Tıklayınız

Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemi için Tıklayınız

Tüketim Suretiyle Malzeme Çıkış İşlemi için Tıklayınız

Taşınır Kayıttan Düşme İşlemi için Tıklayınız

Taşınır Devretme İşlemi için Tıklayınız

Taşınır Yıl Sonu İşlemi için Tıklayınız

Taşınır Zimmet İade İşlemi için Tıklayınız

 

 

 

 

 

Duyurular

2020-2021 Bütünleme Sınav Takvimi ...
05 Şubat Cuma, 2021