Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 

AKADEMİK KADRO

                  

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÇATUK

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı
 Lisans  Yeditepe Üniversitesi - Uluslarası Ticaret ve İşletmecilik 
 Yüksek Lisans  Gaziantep Üniversitesi - İktisat 
 Doktora  Hasan Kalyoncu Üniversitesi-İşletme                                                                
 Telefon  0(486) 216 1134
 E-mail  c.catuk@sirnak.edu.tr
Akademik CV için Tıklayınız

 

                  

Öğr. Gör. Serhat UZAN

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı
 Lisans  Dumlupınar Üniversitesi - Maliye
 Yüksek Lisans  İnönü Üniversitesi - Maliye
 Doktora                                                               
 Telefon  0(486) 216 1134
 E-mail  serhatuzan@sirnak.edu.tr
Akademik CV için Tıklayınız

 

                  

Öğr.  Gör. Burhan KILIÇ

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı
 Lisans  Marmara Üniversitesi - Sağlık Yönetimi
 Yüksek Lisans  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - Sağlık Yönetimi 
 Doktora  Hasan Kalyoncu Üniversitesi-İşletme                                                                
 Telefon  0(486) 216 1134
 E-mail  burhankılıc@sirnak.edu.tr
Akademik CV için Tıklayınız
 

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği AKTS Bilgileri

 

 

Kazanılan Derece

Sağlık Kurumları İşletmecisi (İdari Elemanı)

 

Kazanılan Derecenin Seviyesi

Önlisans

 

Kayıt Kabul Şartları

Ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve Yükseköğretime Geçiş Sınavında yeterliliği sağlamış olmak. Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT puan türünde öğrenci kabul etmektedir.

 

Kazanılan Derecenin Gereklilikleri ve Kuralları

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmesi için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.  Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120'dır. Öğrencilerin aynı zamanda Zorunlu Stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

(Şırnak Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Bölüme yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alıp başardığı ve üzerinden 10 yılı geçmemiş derslerin muafiyet ve intibak esaslarını belirleyen Şırnak Üniversitesi Muafiyet ve İnitbak İşlemleri Yönergesine tabidirler. 

 

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

 

Program Profili

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı’nda ekonomi, yönetim, kalite, dijital dönüşüm, sağlık politikaları, halkla ilişkiler, acil ve ilk yardım, sağlık sistemleri gibi dersler ile profesyonel iş hayatına hazırlanarak sağlık kurum ve kuruluşlarında “Sağlık Kurumları İşletmecisi” unvanını ile çalışabilmektedir. Mesleki yeterlilik ile beraber akademik hayata da imkân sağlayan bir önlisans programıdır.

 

Temel Öğrenim Çıktıları

 1. Sağlık ve Sağlık hizmetleri ile ilgili konularda yeterli bilgi düzeyine sahiptir.
 2. Sağlık muhasebesi ve sağlık maliyet yönetimi uygulaması yapılır.
 3. Sağlık mevzuatı, sağlık yönetimi, tıbbi terminoloji, sağlık kurumlarında kaynak planlaması, sağlık hizmetleri pazarlaması, tıbbi terminoloji ve sağlık mevzuatı donanımına sahiptir.
 4. Hastane otomasyon yöntemleri kullanılır.
 5. Sağlık sektörü ile ilgili bilgileri güncel tutar.
 6. Sağlık sektöründe karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
 7. Sağlık sektöründe karşılaşılan sorunlara çözümler üretir.
 8. Sağlık kurallarını bilir ve sağlık kurallarına göre hazırlanır.
 9. Hastane yönetimi ile ilgili karar alabilecek bilgiye sahiptir.
 10. Sağlık muhasebesi ve maliyeti hesaplarını yapar.
 11. Sağlık hizmetlerinde görev ve mesuliyet alır.
 12. Hastane otomasyon yöntemlerini kullanır.
 13. Sağlık sistemlerinin sorunlarını bilir sorunlara yönelik çözümler üretir.
 14. Sağlık kurumlarında, hasta kabul, randevu, vezne, insan kaynakları, kalite birim, danışma faaliyetlerini yerine getirir.
 15. Sağlık hizmeti üreten, sunan işletmelerde görev alır.
 16. Takım çalışması olan birimlerde etkin biçimde çalışır.
 17. Yüklendiği sorumluluğu başarılı ve hızlı biçimde yerine getirir.
 18. Sağlık alanını ve alanın risklerini bilerek bağımsız kararlar alır.
 19. Sağlık kurumlarının bağlı olduğu resmi kurumları bilir.
 20. Sağlık kurumları ile ilgili güncel olayları takip eder.
 21. Sağlık kurumları işletmeciliği ile ilgili eğitim programlarını takip eder, sağlık kurumları ile ilgili gerekli olan bilgi kaynaklarına ulaşır.
 22. Hasta ve hekim arasında iletişim sağlar.
 23. Hasta gizliliği konusunda yetkindir.
 24. Hasta ve hasta yakınları ile iletişim kurar.
 25. Sağlık sektörüne has terminoloji bilgisine sahiptir.
 26. Sağlık kurumları yönetimi, sağlık yönetimi konularında yetkin bilgiye sahip olması gerektiğini bilir.
 27. Sağlık sektörünü iyi bilerek stratejik kararlar verir.

 

Örneklerle mezunların mesleki profilleri

Mezunlarımız sağlık kurumlarına bağlı tüm işletmelerin ve kuruluşların; İnsan Kaynakları, Hizmet Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Pazarlama, Halkla İlişkiler, Kalite Birimi, Halkla İlişkiler Birimi ve tüm diğer idari birimlerde uzman veya uzman yardımcısı olarak çalışabilmektedir.

 

İlave Öğrenime Erişim

İki yıllık ön lisans öğretimini başarı ile tamamlayanlar, isterlerse Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girip başarılı olurlarsa, kendi alanlarına uygun, dört yıllık lisans programlarına kayıt yaptırabilirler. Ayrıca, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi’nin üçüncü sınıfına kayıt yaptırarak, öğrenimlerine lisans düzeyinde devam edebilirler.

 

Kredili Ders Yapısı Şeması

                                         I.SINIF GÜZ YARIYIL DERS PROGRAMI

             

D.Kodu

Ders Adı

Te

Uy

D.Saati

Kredi

AKTS

   

OZ103

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

2

   

OZ101

Türk Dili I

2

0

2

2

2

   

OZ121

İngilizce I

2

0

2

2

2

   

Sİ101

Bilgi ve İletişim Teknolojisi  

2

0

2

2

2

   

Sİ102

İktisada Giriş 1

3

0

3

3

4

   

Sİ103

Genel Muhasebe 1

3

0

3

3

4

   

Sİ104

Sağlık İşletmeleri Yönetimi I

3

0

3

3

5

   

Sİ105

Hukukun Temel Kavramları

3

0

3

3

4

   

Sİ106

İşletme Bilimine Giriş

3

0

3

3

5

   

 

Genel Toplam

23

 

23

23

30

   

                    

 

 

 

I.SINIF BAHAR YARIYIL DERS PROGRAMI

 

           

D.Kodu

Ders Adı

Te

Uy

D.Saati

Kredi

AKTS

   

OZ102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

2

   

OZ104

Türk Dili II

2

0

2

2

2

   

OZ122

İngilizce II

2

0

2

2

2

   

Sİ201

Dijital Okuryazarlık

0

0

0

0

3

   

Sİ202

İktisada Giriş 2

3

0

3

3

3

   

Sİ203

Genel Muhasebe 2

3

0

3

3

3

   

Sİ204

Sağlık Hizmetleri Yönetimi

3

0

3

3

3

   

Sİ205

Tıbbi Terminoloji

3

0

3

3

4

   

Sİ206

Sağlık İşletmeleri Yönetimi II

3

0

3

3

5

   

Sİ207

Matematik

3

0

3

3

3

   

 

Genel Toplam

24

0

24

24

30

   

 

           

 

                                               II.SINIF GÜZ YARIYIL DERS PROGRAMI

 
                 

D.Kodu

Ders Adı

Te

Uy

D.Saati

Kredi

AKTS

   

Sİ301

Hasta İlişkileri Yönetimi

3

0

3

3

3

   

Sİ302

Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

3

0

3

3

3

   

Sİ303

Sağlık Ekonomisi

3

0

3

3

3

   

Sİ304

İdare Hukuku

3

0

3

3

3

   

Sİ305

Sağlık İşletmelerinde Lojistik ve Tedarik Yönetimi

3

0

3

3

3

   

ST300

Staj

0

0

0

0

0

   

 

Seçmeli Ders 1

2

0

2

2

3

   

 

Seçmeli Ders 2

2

0

2

2

3

   

 

Seçmeli Ders 3

2

0

2

2

3

   

 

Seçmeli Ders 4

2

0

2

2

3

   

 

Seçmeli Ders 5

2

0

2

2

3

   

 

Genel Toplam

25

0

25

25

30

   

 

Seçmeli Dersler

             

ÜS101

İlk Yardım

2

0

2

2

3

   

ÜS102

Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler

2

0

2

2

3

   

ÜS301

Sayısal Mantık

2

0

2

2

3

   

ÜS302

Girişimcilik

2

0

2

2

3

   

Sİ306

Yeni Ekonomi ve E-Ticaret

2

0

2

2

3

   

Sİ307

Sağlık Turizmi

2

0

2

2

3

   

Sİ308

Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset

2

0

2

2

3

   

Sİ309

İnsan Hakları

2

0

2

2

3

   

Sİ310

E-Ticaret

2

0

2

2

3

   

Sİ311

Halkla İlişkiler

2

0

2

2

3

   

Sİ312

İnsan Kaynakları Yönetimi

2

0

2

2

3

   

Sİ313

Satın alma ve Sözleşme Yönetimi

2

0

2

2

3

   

Sİ314

Sağlık Yönetiminde Etik

2

0

2

2

3

   

Sİ315

Sağlık İşletmelerinde Sayısal Yöntemler

2

0

2

2

3

   

Sİ316

Ticari İşletme Hukuku

2

0

2

2

3

   

Sİ317

Sağlık İşletmelerinde Performans Yönetimi

2

0

2

2

3

 

 

 

 

 

 

             

                                          II.SINIF BAHAR YARIYIL DERS PROGRAMI

 

 

   

D.Kodu

Ders Adı

Te

Uy

D.Saati

Kredi

AKTS

   

Sİ401 

Sağlık Politikası

3

0

4

3

5

   

Sİ402

Sağlık Sosyolojisi

3

0

3

3

5

   

Sİ403

İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri

3

0

2

3

5

   

 

Seçmeli Ders 1

2

0

3

2

3

   

 

Seçmeli Ders 2

2

0

3

2

3

   

 

Seçmeli Ders 3

2

0

3

2

3

   

 

Seçmeli Ders 4

2

0

2

2

3

   

 

Seçmeli Ders 5

2

0

2

2

3

   

 

Genel Toplam

19

 

22

19

30

   

 

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

   

ÜS201

Değerler Eğitimi

2

0

2

2

3

   

ÜS202

Müzik

2

0

2

2

3

   

ÜS401

Sözel Mantık

2

0

2

2

3

   

ÜS402

Proje Hazırlama

2

0

2

2

3

   

 Sİ404

Yaratıcılık Yenilik ve Değişim Yönetimi

2

0

2

2

3

   

 Sİ405

Aktif Yaşlanma ve Uzun Dönem Bakım Hizmetleri

2

0

2

2

3

   

 Sİ406

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması

2

0

2

2

3

   

 Sİ407

Sağlık Sigortacılığı

2

0

2

2

3

   

Sİ408

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

2

0

2

2

3

   

Sİ409

Davranış Bilimleri

2

0

2

2

3

   

 

 

Sınav Düzenlemeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.

Herhangi bir ders için yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi en az bir ara sınav olmak koşuluyla ödev, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşabilir. Her dersin değerlendirilmesinde; öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların başarı notuna katkı oranları dikkate alınır.

Başarı notu; yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notlarından hesaplanır. Yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı birimler tarafından en az %40 en çok %60 olacak şekilde belirlenir.

 İlgili kurul veya ilgili kurulun alacağı karara göre öğretim üyeleri/görevlileri, yarıyıl/yıl içi değerlendirmesini oluşturacak çalışmaların başarı notuna katkılarını belirler. Yarıyıl/yıl içi değerlendirmesinde belirlenmiş ara sınavın/sınavların başarı notuna katkısı en az %20’dir.

Yarıyıl/yıl sonu ve/veya varsa bütünleme sınavına girmeyen veya girdiği halde 100 puan üzerinden 50'nin altında not alan öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.

Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekir. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

 

Detaylı bilgi için

 “Şırnak Üniversitesi Ön lisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

 

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günlük “Yaz Stajı”nı başarıyla tamamlamak gerekmektedir

 

Eğitim Türü

Tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

 

Program Yöneticisi ve Dengi

Dr. Öğr. Üy. Cüneyt Çatuk

 

Eğitim Öğretim Metotları

Yüksekokulda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuvarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, akıllı tahta, internet bağlantısı) sahip sınıflarda eğitim verilmektedir.
Ayrıca, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin temsilcileri tarafından, bilgi ve deneyimlerinin paylaşıldığı seminerler yapılmaktadır. Ayrıca yılda bir kez, bazı tesislere teknik gezi düzenlenmektedir.

 

TYYÇ -Program Yeterlilikleri İlişkisi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı 120 AKT'den oluşan 2 yıllık (4 yarıyıl) bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)” nde tanımlanan “Kısa Düzey (Short Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” nde tanımlanan 5.düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS koşullarını ve düzey yeterliliklerini aynı zamanda “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan 5. düzey yeterliliklerini sağlamaktadır. Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Sağlık Kurumları İşletmeciliği’nde Önlisans Derecesi (Diploması) verilmektedir.

 

AKTS

                                         I.SINIF GÜZ YARIYIL DERS PROGRAMI

             

D.Kodu

Ders Adı

Te

Uy

D.Saati

Kredi

AKTS

   

OZ103

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

2

   

OZ101

Türk Dili I

2

0

2

2

2

   

OZ121

İngilizce I

2

0

2

2

2

   

Sİ101

Bilgi ve İletişim Teknolojisi  

2

0

2

2

2

   

Sİ102

İktisada Giriş 1

3

0

3

3

4

   

Sİ103

Genel Muhasebe 1

3

0

3

3

4

   

Sİ104

Sağlık İşletmeleri Yönetimi I

3

0

3

3

5

   

Sİ105

Hukukun Temel Kavramları

3

0

3

3

4

   

Sİ106

İşletme Bilimine Giriş

3

0

3

3

5

   

 

Genel Toplam

23

 

23

23

30

   

                    

 

I.SINIF BAHAR YARIYIL DERS PROGRAMI

 

           

D.Kodu

Ders Adı

Te

Uy

D.Saati

Kredi

AKTS

   

OZ102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

2

   

OZ104

Türk Dili II

2

0

2

2

2

   

OZ122

İngilizce II

2

0

2

2

2

   

Sİ201

Dijital Okuryazarlık

0

0

0

0

3

   

Sİ202

İktisada Giriş 2

3

0

3

3

3

   

Sİ203

Genel Muhasebe 2

3

0

3

3

3

   

Sİ204

Sağlık Hizmetleri Yönetimi

3

0

3

3

3

   

Sİ205

Tıbbi Terminoloji

3

0

3

3

4

   

Sİ206

Sağlık İşletmeleri Yönetimi II

3

0

3

3

5

   

Sİ207

Matematik

3

0

3

3

3

   

 

Genel Toplam

24

0

24

24

30

   

 

           

 

                                               II.SINIF GÜZ YARIYIL DERS PROGRAMI

 
                 

D.Kodu

Ders Adı

Te

Uy

D.Saati

Kredi

AKTS

   

Sİ301

Hasta İlişkileri Yönetimi

3

0

3

3

3

   

Sİ302

Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

3

0

3

3

3

   

Sİ303

Sağlık Ekonomisi

3

0

3

3

3

   

Sİ304

İdare Hukuku

3

0

3

3

3

   

Sİ305

Sağlık İşletmelerinde Lojistik ve Tedarik Yönetimi

3

0

3

3

3

   

ST300

Staj

0

0

0

0

0

   

 

Seçmeli Ders 1

2

0

2

2

3

   

 

Seçmeli Ders 2

2

0

2

2

3

   

 

Seçmeli Ders 3

2

0

2

2

3

   

 

Seçmeli Ders 4

2

0

2

2

3

   

 

Seçmeli Ders 5

2

0

2

2

3

   

 

Genel Toplam

25

0

25

25

30

   

 

Seçmeli Dersler

             

ÜS101

İlk Yardım

2

0

2

2

3

   

ÜS102

Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler

2

0

2

2

3

   

ÜS301

Sayısal Mantık

2

0

2

2

3

   

ÜS302

Girişimcilik

2

0

2

2

3

   

Sİ306

Yeni Ekonomi ve E-Ticaret

2

0

2

2

3

   

Sİ307

Sağlık Turizmi

2

0

2

2

3

   

Sİ308

Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset

2

0

2

2

3

   

Sİ309

İnsan Hakları

2

0

2

2

3

   

Sİ310

E-Ticaret

2

0

2

2

3

   

Sİ311

Halkla İlişkiler

2

0

2

2

3

   

Sİ312

İnsan Kaynakları Yönetimi

2

0

2

2

3

   

Sİ313

Satın alma ve Sözleşme Yönetimi

2

0

2

2

3

   

Sİ314

Sağlık Yönetiminde Etik

2

0

2

2

3

   

Sİ315

Sağlık İşletmelerinde Sayısal Yöntemler

2

0

2

2

3

   

Sİ316

Ticari İşletme Hukuku

2

0

2

2

3

   

Sİ317

Sağlık İşletmelerinde Performans Yönetimi

2

0

2

2

3

 

 

 

 

 

             

                                          II.SINIF BAHAR YARIYIL DERS PROGRAMI

 

 

   

D.Kodu

Ders Adı

Te

Uy

D.Saati

Kredi

AKTS

   

Sİ401 

Sağlık Politikası

3

0

4

3

5

   

Sİ402

Sağlık Sosyolojisi

3

0

3

3

5

   

Sİ403

İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri

3

0

2

3

5

   

 

Seçmeli Ders 1

2

0

3

2

3

   

 

Seçmeli Ders 2

2

0

3

2

3

   

 

Seçmeli Ders 3

2

0

3

2

3

   

 

Seçmeli Ders 4

2

0

2

2

3

   

 

Seçmeli Ders 5

2

0

2

2

3

   

 

Genel Toplam

19

 

22

19

30

   

 

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

   

ÜS201

Değerler Eğitimi

2

0

2

2

3

   

ÜS202

Müzik

2

0

2

2

3

   

ÜS401

Sözel Mantık

2

0

2

2

3

   

ÜS402

Proje Hazırlama

2

0

2

2

3

   

 Sİ404

Yaratıcılık Yenilik ve Değişim Yönetimi

2

0

2

2

3

   

 Sİ405

Aktif Yaşlanma ve Uzun Dönem Bakım Hizmetleri

2

0

2

2

3

   

 Sİ406

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması

2

0

2

2

3

   

 Sİ407

Sağlık Sigortacılığı

2

0

2

2

3

   

Sİ408

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim

2

0

2

2

3

   

Sİ409

Davranış Bilimleri

2

0

2

2

3

   

 

Duyurular

2020-2021 Bütünleme Sınav Takvimi ...
05 Şubat Cuma, 2021