-kur-an-da-hak-metafizigi-adli-konferans-duzenlendi

İlahiyat Fakültesi tarafından her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen konferanslar serisine devam edildi. Dr. Öğr. Üyesi Hamdullah Arvas’ın verdiği “Kur’an’da Hak Metafiziği” adlı konferansa İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Nurullah Agitoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Şehmus Ülker ile İlahiyat Fakültesi’nin akademik ve  idari personeli ile öğrenciler katıldı. İlahiyat bilimlerinde metafizik kavramının nadiren kullanıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Hamdullah Arvas, bunun metafizik kavramının felsefi bir kavram olması sebebiyle, söz konusu Kur’an olduğunda bu kavramı kullanmanın sanki doğru olmayacağı yönündeki yanlış algılamadan kaynaklandığını dile getirdi.Dr. Öğr. Üyesi Hamdullah Arvas konuşmasına şöyle devam etti; “Kur’ân hem İslâm dininin hem de İslâm düşüncesi alanında ortaya konulan ilmî çalışmaların temel kaynağıdır. Bu nedenle bir meselenin Kur’ân’da nasıl ele alındığı hususu, düşünce sistemi yönüyle Kur’ân’a bağlı olan İslâm ilimlerinin konu, yöntem ve hedeflerinin tespit edilmesi açısından son derece önemlidir. Kur’an’da hak metafiziğinin mahiyetinin ele alındığı bu konferansta İslami ilimler arasında bütünsel bir yaklaşımı ortaya koyacak bir hak, hakikat ve hakkaniyet tasavvurunun geliştirilmesindeki önem belirtilmiştir. Bu anlamda birçok metafiziksel teori geliştiren Müslüman düşünürlerin görüşlerine temel olan Kur’an’da metafiziksel muhtevanın mahiyetine ışık tutulmuştur. Kur’an’da ilahi hitabın hikmetli ayetleri arasında Müslümanların varlık, bilgi, değer ve estetik anlayışlarını geliştirecek bütünsel bir metafiziksel sistemin olduğu dikkatlere sunulmuştur. Bu metafiziksel sistemin özellikle hak kavramı etrafında kümelendiği tespit edilmiştir. Hak kavramının varlık ilkesi olarak hakikate, bilgi ilkesi olarak doğruluğa, estetik ilkesi olarak güzelliğe, değer ilkesi olarak adalete, hukuk ilkesi olarak yasaya delâlet ettiği belirtilmiştir.”Konferans soru cevap bölümüyle son buldu.

12.05.2022 |  Şırnak Üniversitesi