Üniversitemizde öğrencilerimize yönelik akademik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Hem akademik birimlerde, hem de Öğrenci İşleri, Sağlık, Kültür ve Spor başkanlıklarındaki idari personel her konuda öğrenciye yardım etmekle sorumludur. Öğrenciler bu birimleri çalışma saatleri içinde ziyaret edebilir ve prosedür ve kaynak hususunda bilgi sağlayabilirler. Ayrıca, öğrenciler eğitim programları ve uygulama ile ilgili soruları olduğunda ilgili birimle iletişime geçebilirler. Akademik Danışmanlık Her yeni öğrencinin kayıt yaptırdığı bölümle akademik irtibat kurması sağlanmaktadır. Ancak, öğrencinin ilk danışacağı kişi akademik danışmanıdır. İlgili danışmanlar her konuda öğrencilere yardımcı olabilmektedirler. Her öğretim üyesinin danışmanlık yaptığı öğrenciler vardır.  Öğrenci Danışmanı öğrencilerin kayıt yaptırdıkları derslerle ilgili sorun yaşamamaları için akademik başarılarına bağlı olarak her sömestr başında ders kayıtlarını kontrol eder. Öğrenci bir önceki yıl aldığı derslerde başarısız olmuşsa, yeni dönem kaydını yaptırırken öğrenciye hangi dersleri seçeceğini, hangilerini bırakacağını öğrenciye tavsiye eder. Eğitim ve diğer ilgili konular, sorunlar ve çözümleriyle ilgili olarak kendileriyle görüşme sağlanır. Öğrencinin ders seçimi, stajı ve bölüm dersleri dışında danışacağı konulara ilişkin her türlü seçim ve kararlarında Akademik Danışmanlık gereklidir. Öğrenci ayrıca istediği başka bir danışmana müracaat etmekte de özgürdür. Üniversitemiz, ihtiyaç duymaları durumunda öğrencilerine psikolojik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.

5.01.2023