-sirnak-ili-yenilenebilir-enerji-potansiyeli-arastirma-sonuc-raporu-aciklandi

 Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akmaz, Şırnak Emniyet Müdürü Avni Usta, DİKA Şırnak Koordinatörü Faik Buğday, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve çok sayıda bilim insanı ile öğrencilerin katıldığı “Şırnak İli Yenilenebilir Enerji Potansiyeli” konulu konferansta il konuşan proje koordinatörü Öğr. Gör. Erhan Polat, projenin amacının; “Şırnak ilinin yenilenebilir enerji kaynaklarının tespiti, yenilebilir enerji kaynaklarından yararlanmak isteyen girişimcilere bilgi sağlamak, noktasal düzeyde güneş ve rüzgar enerjisi ölçümleri yaparak kamu ve özel sektör ile ilgili bilimsel kuruluşlara veri sağlamak, Şırnak ilinin yenilebilir enerji haritasını çıkarmak, yenilebilir enerji alanında çalışma yapmak isteyen akademisyenlere fikir vermek, Şırnak Üniversitesi’nin kurulması planlanan yerleşkesinde, bütün enerji talebinin güneş enerjisinden elde edebilmesi için fizibilite çalışması yapmak” olarak özetledi. Ardından sırayla; Öğr. Gör. Ömer Doru yatırım analizlerini, Öğr. Gör. Özgür Öktem güneş enerjisini, Öğr. Gör. Ferit Akbalık rüzgar enerjisini, Yrd. Doç. Dr. İlhan Ekin biyokütle-katı atık enerjisini, Yrd. Doç. Dr. Dilan Alp jeotermal-hidroelektrik enerjisini, Arş. Gör. Melike Atay Polat ise iktisadi analiz yaparak hazırladıkları raporu ayrıntılı bir şekilde ele alarak değerlendirdiler.  Yapılan değerlendirmelerde Şırnak ilinin enerji potansiyelinin çok fazla olduğu vurgulanarak, Şırnak ilinde özellikle güneş enerjisinden faydalanma açısından Türkiye’de ilk sıralarda bulunduğu belirtildi. Yapılan sunumlarda, güneş enerjisi açısından önem arz eden; güneşlenme süresi ve global radyasyon dağılımımda Şırnak ilinin ilk sıralarda yer aldığı dile getirildi. Bunun yanı sıra, Şırnak’ta rüzgar enerjisi, biyokütle-katı atık enerjisi, jeotermal-hidroelektrik enerjisi bakımından büyük bir potansiyel arz ettiği vurgulanarak, yatırımcıların Şırnak’a getirilmesinin altı çizildi.  Rapor sunumundan sonra kürsüye gelen Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akmaz, hazırlanan projenin çok kapsamlı olduğunu, raporda belirtilen enerji potansiyellerinin özellikle kampus alanında mutlaka değerlendirileceğinin altını çizdi. Rektör Prof. Dr. Akmaz, Şırnak Üniversitesi’nde enerji konusunda çok değerli hocaların olduğunu da sözlerine ekledi. Konferans kapanış konuşmasını yapan Şırnak Valisi Vahdettin Özkan ise, Şırnak Üniversitesi’nin yeni ve dinamik bir üniversite olduğunun altını çizerek; “hazırlanan bu proje farkındalık yaratan ve ilimiz için önemi olan bir projedir. DİKA Yönetim Kurulu Başkanı olarak bu proje sunulduğunda tartışmasız bir şekilde kabul ettik. Bu projede görev alan hocalarımıza ve finansmanını yapan DİKA’ya teşekkür ediyorum. Hükümetimiz, özellikle son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu yaklaşımlarla gerek ulusal ve gerekse de uluslar arası kaynakları böylesi önemli projelere açmıştır. Böylesi projelerin devam etmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu. “Şırnak İli Yenilenebilir Enerji Potansiyeli Araştırma Sonuç Raporu” konulu konferans, projede görev alanlara Şırnak Valisi Vahdettin Özkan ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akmaz’ın plaket vermesiyle bitti. 

24.04.2012 |  Şırnak Üniversitesi