1-uluslararsi-turabdin-sempozyumu-sunulan-bildiriler-ile-devam-ediyor

Şırnak Üniversitesi ev sahipliğinde ve üniversitemiz ile Freie Universität Berlin, Universidad de Salamanca ve Landeszentrale für politische Bildung Hamburg tarafından ortak düzenlenen 1. Uluslararası Turabdin Sempozyumu, ikinci gününde sunulan bildiriler ile devam etti.

Mdiyat’ta başlayan ve üniversitemizde devam eden sempozyumda Midyat’da gerçekleştirilen oturumlar şöyle:

Attiya Gamri moderatörlüğünde, “Turabdin Bölgesinde Süryani Kimliği ve Nusaybin” adlı birinci oturumunda; Prof. Dr. Efrem Yıldız “The University of Nisibis and its Foundation in the 5th Century”, Prof. Dr. Michael Abdalla “Assyrian/Syriac Eriters Associated with the City of Nisibis: Their Life and Work”, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Martin Tamcke (online) “Learning with Ephream the Syrian”, Dr. Yakup Bilge “Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Açısından Önemi” adlı bildiriler sunuldu.

Şilan Çelebioğlu moderatörlüğünde, “Süryaniler ve Bölgede Yaşamış olan Dini ve Etnik Gruplar” adlı ikinci oturumunda; Dr. Osman Bilen “Geçmişten Günümüze Silopi’de Süryani-Müslüman İlişkileri”, Barbara Üzel “Syriac Sources on the History of Turabdin in the 19th Century”, Doç. Dr. Ersoy Soydan “Kültürel Miras Bağlamında Mor Kuryakos Manastırı”, Dr. Zekai Erdal “Beth Mdabre Siirt” adlı tebliğler sunuldu.

Abut Can başkanlığında; “Süryani Kültürü ve Günümüz” adlı üçüncü oturumunda; Yusuf Beğtaş “Süryani Kültürü ve Yaşama Bakışı”, Fehmi Bar Gallo “20. Yüzyılda Turabdin Bölgesinde Süryaniler”, Adem Coşkun “Sinodik Dönemde Mezopotamya Roma Etkileşimi”, Abdulmesih Bar Abraham (online) “From Printed Magazines to TVs: The Evolution of Assyrian Media in European Diaspora” adlı tebliğler sunuldu.

15 Temmuz Kongre Merkezi’nde devam eden sempozyumda Turabdin bölgesi ve Süryaniler derinlikli olarak ele alındı. Sempozyum ikinci gün oturumları şöyle oldu:

Doç. Dr. İbrahim Baz başkanlığında, “Tarih Öncesi Dönemden Günümüze Dil ve Kültürel Aktarım” adlı dördüncü oturumunda; Prof. Shabo Talay “Dabuqana-Bird Hunting in Hassan (Kösreli): An Example of Cultural Continuity, from the Ancient Assyrians to the Modern-day Syriacs”, Doç. Yaşar Acat İdil (Azah) Süryanileri Tarafından Kullanılan Arapça Atasözü ve Deyimlerin Midyat’ta Yaşayan Mhallemiler Tarafından Kullanılan Atasözü ve Deyimlerle Mukayesesi”, Dr. Yousef Kouriyhe “Süryani Klasik Dili”, Dr. Ulrike-Rebekka Nieten “Reciting and Chanting Holy Texts: The Syriac Tradition as the Holy Bridge Between Judaism and Islam”, tebliğler sunuldu.

Prof. Dr. Hüseyin Güneş moderatörlüğünde ki “Hristiyanlık öncesi Turabdin Bölgesi” adlı oturumunda; Dr. Miklos Kerekes “Yeni Asur’dan Geç Osmanlıya Asurlular ve Süryaniler”, Dr. Adam Ver “How Did the Tur Abdin Became Assyrian? The Emergence of Assyrian Identity in the Neo-Assyrian Empire”, Nurgül Çelebi “Yeni-Asur adê Geleneği: Naqia Zakutu adê” adlı bildiriler sunuldu.

“Müslümanlarla Süryani İlişkileri ve İnanç Turizmi” adlı altıncı oturumun moderatörlüğünü ise Dr. İsmet Tunç yaptı. Oturumda; Prof. Dr. Hüseyin Güneş” The Islamization Process of the Turabdin (Turabdin Bölgesinin İslamlaşma Süreci)”, Doç. Dr. Ahmet Gül “Yuhanna ed-Dımaşkî’nin İslam Hakkındaki Fikirleri ve Oryantalist Düşünceye Etkisi”, Dr. Ahmet Yasin Tomakin “Orta Çağ Müslüman-Hıristiyan İlişkilerini Anlamada Süryani Kaynaklarının Yeri”, Doç. Dr. Sedat Çelik “Turabdin'de Hangi Turizm Çeşitleri ve Pazarlama Stratejileri Uygulanabilir mi?” adlı bildirileri sunuldu.

Doç. Dr. Hamdullah Arvas’ın moderatörlüğünü yaptığı yedinci oturumun konu başlığı ise “Avrupalı Akademisyenler Açısından Süryaniler” oldu. Oturumda; Prof. Dr. Claudia Jahnel “Orthodox Community in GermanyDiaspora as Transcultural Phenomenon”, Jan Gehm “JERC-project Rewriting Global Orthodoxy: Oriental Christianity in Europe between 1970 and 2020”, Dr. Claudia Rammelt "Encountering theologies" in Syriac-orthodox Churches in Germany”, Dorina Seitz “The Scriptures and Their Using in the European-Diaspora” adlı tebliğler gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Yaşar Acat başkanlığındaki sekizinci oturum ise “Süryanilerde Felsefe ve Sosyo-Kültürel Hayat” oldu. Oturumda; Dr. Harun Takcı Dr. Ahmet Y. Tomakin “Aristoteles'in Kategoriler Kitabının Süryanice Tercümelerinin Tarihi ve Tahlili”, Dr. İsmet Tunç “Din Antropolojisi Açısından Şırnak Keldanilerinde Yeniden Yerleşim ve Uyum Süreçleri”, Doç. Dr. Hamdullah Arvas “VIII-X. yüzyıllarda Dini-Felsefi Kaynakların Müslümanlara Aktarılmasında Süryanilerin Rolü” adlı tebliğler sunuldu.

Gerçekleştirilen 4 oturumunun ardından sempozyum ikinci gün programı son buldu. Sempozyum 6 Mayıs’a kadar devam edecek. 

4.05.2023 |  Şırnak Üniversitesi