Öğretmenlik Uygulaması II derslerini üniversitemizden alan öğrencilerin söz konusu dersleri yürüteceği okullar, danışman öğretim elemanı eşleşmeleri ekte yer almaktadır. Öğrencilerin belirlenen okul müdürlükleri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

13.03.2023 |  Şırnak Üniversitesi