2-molla-ahmed-el-cezer-sempozyumu-na-5-ulkeden-bilim-insani-katildi

İlki geçen sene düzenlenen ve Molla Ahmed El-Cezerî Sempozyumu Cizre Belediyesi Konferans Salonu’nda devam etti. Türkiye’nin yanı sıra İsveç, Norveç, Irak ve İran’da elliyi aşkın bilim insanı ve araştırmacı bildirini sundular. Bu yılki sempozyum temasının “varlık” olduğu 2. Molla Ahmed El-Cezerî Sempozyumu sekiz oturumla sürdürüldü.

Başkanlığını Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim Alkış’ın yaptığı sempozyum birinci oturumunda Prof. Dr. Nesim Doru, Prof. Dr. Adem Çatak, Prof. Dr. Halil Çiçek bildirilerini sundular.

Sempozyum ikinci oturumuna Prof. Dr. Emin Çelebi başkanlık ederken, Doç. Dr. Ali Tenik, Doç. Dr. Hamdullah Arvas, Arş. Gör. Nevvab Temel ve araştırmacı Fener Rojbiyanî tebliğ sundular.

Prof. Dr. Mustafa Çevik sempozyum üçüncü oturumuna başkanlık yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Abdulmelik İbrahimoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Eminoğlu, Arş. Gör. Yusuf Salmazzem ve Guhdar Zeyrek bildirilerini sundular.

Sempozyum dördüncü oturumuna Prof. Dr. Ömer Yılmaz başkanlık ederken, Doç. Dr. İrfan Yıldırım, Dr. Mahmut Caduk, Arş. Gör. İsmail Kıran, Şehadet Sarıgül ve Dr. Habîbullah Selîmî tebliğlerini sundular.

Sempozyum beşinci oturumuna Prof. Dr. Adem Çatak başkanlık etti. Doç. Dr. Mehmet Saki çakır, Doç. Dr. Mehmet Macit Sevgili, Dr. Öğr. Üyesi Veysel Başçı ve Öğr. Gör. Engin Olaş-Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yıldız bildirilerini sundular.

Dr. Nurettin Ertekin’in başkanlığını yaptığı altıncı oturumda Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özağaç, Seher Akçınar, Halit Yalçın, Şilan Noyan bildirilerini sundular.

Sempozyumun yedinci oturumuna Prof. Dr. Abdurrahman Adak başkanlık yaparken Dr. Öğr. Üyesi Abdulrakip Arslan, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Türkan, Seyyid İslam Duago, Farhad Shakely ve Doç. Dr. Hamdullah Acar tebliğlerini sundular.

2. Molla Ahmed El-Cezerî Sempozyumu, Değerlendirme ve Kapanış Oturumuyla son buldu. Kapanış oturumuna Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim Alkış başkanlık yaparken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Prof. Dr. Nesim Doru ve Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir sempozyuma ilişkin görüş ve değerlendirmelerde bulundular.

Oturumların ardından ise Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, sempozyuma katılımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Prof. Dr. Nesim Doru ve Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir’e teşekkür belgesi verdi.

2. Molla Ahmed El-Cezerî Sempozyumu toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. 

17.10.2023 |  Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü