2-uluslararasi-molla-ahmed-el-cezeri-sempozyumu-acilis-toreniyle-start-aldi

Geçen yıl birincisi düzenlenen Molla Ahmed El-Cezeri Sempozyumu’nun ikincisi düzenlendi. Melayê Cizîrî’nin “varlık” temalı 2.Uluslararası Molla Ahmed El-Cezeri Sempozyumuna, Türkiye’nin yanı sıra İsveç, Norveç, İran, Irak’tan 60 bilim insanı ve araştırmacı katıldı. 2 gün sürecek olan sempozyumda, Molla Ahmed El-Cezeri’nin hayatı, düşünceleri ve Divan adlı eseri tüm yönleriyle araştırılacak.

Şırnak Üniversitesi, Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi tarafından düzenlenen 2.Uluslararası Molla Ahmed El-Cezeri Sempozyumu açılış töreniyle start aldı. İstiklal marşı ve saygı duruşuyla başlayan törende konuşan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç Dr. Ruhullah Öz, “Bu programı gerçekleştirmemizin amacı tarihin unutturmaya çalıştığı Melayê Cizîrî’yi yeniden tanıtmaktır.” dedi.   

Tarih boyunca medreselerin ve ilim irfan merkezi Cizre’nin Semerkant, Kurtuba, Şam, Şiraz gibi İslam medeniyetinin önemli sütunlarından biri olduğunu vurgulayan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir Demir, "El-Cezeri maslahı ile karşılaşıp 90 tane ilim adamı yetiştiren Cizre’de bu medeniyetin en önemli temsilcilerinden biri Molla Ahmet el Cezeri namı değer Melai Ciziridir" dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim Alkış da sempozyumda sunulacak tebliğlerin Molla Ahmet el-Cezeri’nin daha iyi anlaşılmasına ve onun daha fazla tanınmasına, hayra, hakka ve huzura vesile olmasını dileyerek konuşmasını şöyle sürdürdü; “II. Uluslarası Melayê Cizîrî Sempozyumuna teşrîflerinizden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Böylesine bir irfân meclisinin tertîb edilmesine öncülük eden Sayın Valimize, Cizre Kaymakamımıza, Sempozyum Düzenleme Kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum. Melayê Cizîrî, tasavvuf anlayışı üzere bina edilmiş olan dînî anlayışımızın yöremizdeki öncü isimlerinden birisidir. Melâ tüm kâinâtı bir zikir meclisine katılım sağlayan bir cemaat olarak görmektedir. Melâ’ya göre raks ve semâ’ın gür sadâsı, hızla dönen dünya’yı kaplarken, sûfîler hacerü’l-esved’i tavâf etmede, güller, sünbüller semâ’a kalkarak nârâlar atmaktadır, kimisi mest, kimisi hüşyâr kimisi de kendinden geçerek semâzenler gibi yan yan seyretmededir. Melâ’nın Dîvân’ında yer alan temel konular Tevhîd anlayışı ve Hz. Peygamber övgüsüdür. Hazretin Dîvân’ının yüzde 60’ını tevhîd hakikatini konu edinirken yüzde 40’nı da hakikat-i muhammediyye oluşturmaktadır. Melâ mazmunlarla inşâ ettiği Dîvân’ında asıl maksadının bu hakikatleri ifade etmek olduğunu söyler. Aslında şiirle, edebiyatla, süslü ifâdelerle işinin olmadığını, anlatmak istediği hakikatin tevhîd ve na’t-i nebî olduğunu belirtir. “şerâb”a çevirdiğini yânî fanî olan dünyayı mârîfet ve muhabbet sâyesinde hakîkat arzına tebdîl ettiğini belirtir. Melâ-yi Cızîrî Dîvân’ında pek çok yerde yaşadığı mânevî seyirleri de nakş eder. Hangi menzilleri kat ettiğini ve neler yaşadığını çok canlı ve çoşkulu bir şekilde aktarır. Tasvîrler o kadar canlıdır ki okuyucuyu kendisi ile berâber seyr û temâşâ’ya çıkartır. Son yıllarda Melâyê Cizîrî ile ilgili bir kısım akademik çalışmaların yapıldığını görüyorum. Üzülerek söyleyeyim ki bu çalışmalarda tasavvuf düşüncesi ve ıstılahları dikkate alınmadığından dolayı çok büyük hatalara sebebiyet verilmektedir. Özellikle dil ve felsefe merkezli yapılan çalışmalarda bu konuda çok büyük yanlışların yapıldığını Melâ’nın asla kasdetmediği manaların ön plana çıkartıldığını vurgulamak isterim. Tasavvuf Koordinasyon toplantısı için şehrimizde bulunan hocalarımızı bu konuda aydınlatmalarda bulunmalarını istirhâm ediyorum. Bu sempozyumda sunulacak teblîğlerin Melayê Cizîrî’nin daha iyi anlaşılmasına ve onun daha fazla tanınmasına; hayra, hakka ve huzûra vesîle olmasını diliyor, tüm katılımcılara hayırlı, bereketli, sıhhatli günler temenni ediyorum. Sağlıcakla kalın efendimsözlerimi Mela’nın şu dizeleriyle bitirmek isterim;

Yek e derya tu bizan qenc-i çi mewc û çi ḥebab

Di eṡil da ko ḥemî av e çi av û çi cemed,

(Deryâ birdir, bunu iyice kavra, ister dalga isterse damla

Asıl îtibârî ile hepsi sudur ister su ister de buz).”

Ardından kürsüye gelen Şırnak Valisi Cevdet Atay, Sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, ilmin, medeniyetin ve güneşin topraklarının Molla Ahmed el-Cezeri gibi önemli ilim adamlarını yetiştirdiğini söyledi. Burada yaşayan insanların geçmişi ile olan bağlarını en iyi şekilde devam ettirip geleceğe daha umutla bakmasını arzu ettiklerini kaydeden Şırnak valisi Atay şunları söyledi: "Sevgiyi, muhabbeti hep ön planda tutmuş Molla el Cezeri Cizrelilere büyük bir miras bırakmıştır. Son 30-40 yıldır bu topraklarda bu sevginin, birlik beraberliğin olmaması için ellerinden gelen her türlü kötülüğü bu topraklara, bu topraklarda yaşayan insanlara maalesef terör örgütü yapmak istemişler. Bize mirasını bırakan bu kadir şinas şahsiyetin bu topraklara bırakmak istediği mirası hocalarımız en güzel şekilde anlatacaklardır. İnşallah bu sayede vatandaşlarımız, halkımız bu muhabbeti, aşkı, vatan sevgisini hayatlarında yaşarlar."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise el-Cezeri’nin sesi, avazı ve aşkının ebediyete kadar millete rehberlik etmesini, gönülleri yeniden aydınlatmasını diledi. 400 yıl evvel bu topraklarda yaşamış, bizlere olağanüstü bir eser divan bırakan Melayê Cizîrî’yi hocalarımız ve halkımız henüz yeni tanıyor diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan, devamında şunları söyledi: "Umuyorum ki bütün insanımız, halkımız bu vesileyle bu sempozyumlarla az daha olsa tanırlar. Cumhurbaşkanı talimatları ve himayelerinde Turizm Bakanlığı tarafından Kürtçe klasiklerimizin bir kısmı şu an 15 eser bitmiş durumda 2010 yılında basılmaya başlandı. Kültür Turizm Bakanlığı vasıtasıyla başlandı. Bu kitaplardan birisi de Molla Ahmet el-Cezeri’nin divan eseridir. Hiç kuşku yoktur ki bu adımlar Türk, Kürt, Arap tüm toplumumuzu büyük bir hoşgörü zemininde buluşturmakta. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm bu eserleri himaye etmiş ve tüm milletimize hediye etmiştir. Bu eserler sadece Kürtlerin değil bütün bir milletimizin emsalsiz değerleridir."

Sinevizyon ve Raks-u sema gösterisi yapıldığı program, oturumlarla devam etti.

Sempozyuma İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, il Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

16.10.2023 |  Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü