2016-2017-farabi-basvurulari-basladi

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİFARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI2016-2017 Güz, Güz+Bahar Başvuruları BaşlamıştırBaşvuru Tarihi : 01 Mart 2016Son Başvuru Tarihi : 15 Mart 2016Başvuru ŞartlarıI. Ön Lisans ve Lisans programlarının birinci sınıfının, Y. Lisans ve Doktora programlarının ilk yarıyılını tamamlamış olmasıII. Ön Lisans, Lisans Öğrencilerinin Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.0/4.0 olması,III. Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.5/4.0 olmasıIV. Disiplin Cezası almamış olması gerekmektedir.Aday Başvurusu için gerekli belgeler:· Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 adet)· Not çizelgesi (2 adet)· Fotoğraf (2 adet ) Başvuru Formlarına yapıştırılacak· Yabancı Dil Muafiyet Belgesi (Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan Bölüm/Program için kendi kurumlarından alacakları muafiyet belgesi)Başvurusu SüreciSevgili öğrencimiz http://www.sirnak.edu.tr/birimler/farabi/KD13_giden-ogrenci-belgeleri.html adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurunuz.Lütfen YAZICI olan bir bilgisayardan başvurunuzu gerçekleştiriniz. 2 adet çıktı alınız-2 adet Başvuru Formu + 1 adet Transkript Bölüm Farabi Koordinatörlüğü’ne iletilmek üzere Bölüm Koordinatörünüze teslim ediniz. Öğrencilerimiz Aday Başvuru Formlarını Farabi  Bölüm Koordinatörlükleri ve ilgili birimin Anabilim Dalı/Bölüm/Program koordinatörüne teslim etmekle yükümlüdür.Farabi Bölüm Koordinatörleri: -İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi     Arş. Gör. Bekir GÜNDOĞMUŞ-Mühendislik Fakültesi                        Yrd.Doç.Dr. İ. Yıldırım TOSUN-İlahiyat Fakültesi                                 Öğr. Gör. Enes VELİ-Silopi Meslek Yüksekokulu               Öğretim Görevlisi  Ayşegül İNCE-Cizre Meslek Yüksekokulu               Öğretim Görevlisi  İsmail GÜÇLÜ-Şırnak Meslek Yüksekokulu             Öğretim Görevlisi   Seyfullah GÜMÜŞOK 

1.03.2016 |  Şırnak Üniversitesi