2019-ocak-donemi-bilimsel-arastirma-projeleri-cagri-takvimi

Şırnak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 2019 Proje Çağrı Takvimi aşağıdaki tablodaki gibi belirlenmiş olup Yeni Çağrı dönemi projeleri için Uygulama İlkeleri web sayfamızda ilan edilecektir. 2019 Ocak Dönemi Bilimsel Araştırma Projeleri Çağrı TakvimiBaşvuru Başlama tarihi1 Ocak 2019Başvuru Son tarih15 Şubat 2019Bölüm Bşk/Dekan/Müdür onay tarihi(Yönetim Kurulu Kararı gereklidir)15 Şubat 2019Proje Değerlendirme Grubu onay tarih18 Şubat 2019Hakem Değerlendirme süreci18 Şubat-7 Mart 2019Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Komisyon Nihai kararın web sayfasından duyurulması15 Mart 2019 Şırnak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

27.12.2018 |  Şırnak Üniversitesi