GEREKLİ BELGELER

1- Dilekçe örneği (indir) (Başvurulan anabilim dalı açıkça belirtilecektir)

2- Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

4- Nüfus cüzdanı onaylı sureti,

5- İkametgâh belgesi,

6- 12 adet vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içinde çekilmiş),

7- 1 Adet adli sicil kaydı (e-devlet olabilir),

8- Lisans, Yüksek Lisans (aslı veya noter onaylı) veya geçici mezuniyet belgeleri. (Yurtdışından alınmış diplomaların YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge),

9- Lisans, Yüksek Lisans Not Transkriptinin aslı veya onaylı fotokopisi,

10- Öğrenci olanların onaylı öğrenci belgesi (Yüksek Lisans, Doktora),

11- ALES Sonuç Belgesi,

12- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (KPDS, ÜDS, YDS veya eşdeğeri),

13- Hizmet belgesinin aslı (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenecektir),

14- Üniversite Hastanelerinden ya da Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Hekimlerince verilmesi kaydıyla ve Raporda kazandığı unvanda çalışabileceğine dair ibare olması gerekir. Örnek: Öğretim Görevlisi)

NOT: Yapılan giriş sınavında başarılı olanların, sınav sonucunun üniversitemiz web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde görevine başlamak için atamaya esas evraklarını üniversitemizin ilgili birimlerine posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvuru yapmaları zorunludur.

2.02.2024 |  Personel Daire Başkanlığı