Şırnak Üniversitesinin Şırnak İl Merkez ve İlçe birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 8 (sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

4/B Sözleşmeli Personel İlanı İçin Tıklayınız.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

6.12.2023 |  Personel Daire Başkanlığı