09.02.2023 tarihli ve 32099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7437 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen 84 üncü Geçici Madde uyarınca;

09.02.2023 tarihi itibarıyla Üniversitemizde 2547 sayılı Kanunun 50/D statüsünde görev yapan araştırma görevlileri, aynı Kanunun 33/A maddesine geçişleriyle ilgili ekte bulunan dilekçe formunu doldurarak istenilen belgelerle birlikte kadrosunun bulunduğu ilgili fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunabilecektir.

2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca kadrosu Üniversitemizde olup, diğer yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitimlerine devam eden adaylar başvuru evraklarını posta yoluyla ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüklerine doğrudan gönderebilecektir.

İlgililere duyurulur.

7.03.2023 |  Personel Daire Başkanlığı