asilsiz-ve-iyi-niyetli-olmayan-haberlerle-ilgili-basin-aciklamasi

Bazı basın yayın organlarında habere taşıdığı asılsız iftiraya konu olan davalık taşınmaz 2013 yılında tapu ve kadastro genel müdürlüğü tarafından yürütülen tesis kadastro çalışmaları kapsamında eski tapu kaydına dayanarak köylülerimiz ve şahsım adına müştereken tespiti yapılmış olan bir taşınmazdır.      Söz Konusu Taşınmaz; Şahsi bir edinim yöntemi ile değil, tapu ve kadastro genel müdürlüğü tarafından resmi olarak yürütülen tesis kadastro çalışmaları esnasında tespit ve tescil edilmiştir.Söz konusu tescilin resmi dayanağı tapu kaydıdır miras yolu ile mirasçılardan intikal eden eski tapunun sınırlarının tatbik edilmesi neticesinde keyfiyete bağlı olmadan tapu ve kadastro müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar esnasında ilgili mevzuat ve kanun çerçevesinde tespit ve tescil edilmiştir.Söz konusu taşınmaz yalnızca şahsım adına değil eski tapunun müştereklerinin varislerini de dahil ederek uygulanmıştır.Şırnak merkeze bağlı Çakırsöğüt köyünün kadastro çalışmaları kapsamında aynı tarihte 20.000 dekar alan çakırsöğüt köylüleri adına tescil edilmiştir. Dolayısı ile kendi köyümde miras yolu ile tapu kaydına dayanarak şahsım adına tespit edilen taşınmazın tek başına konu edilmesi iyi niyetli bir yaklaşım değildir.Her kadastro çalışması bitiminde 10 yıllık itiraz süresi bulunmaktadır. Bu nedenle nerede kadastro çalışması yapılırsa yapılsın tescil sonrası üçüncü kişiler ile kamu arasında davalar başlamaktadır. Söz konusu davaları üçüncü kişiler birbiri aleyhine veya üçüncü kişiler kamu aleyhine bazen de kamu, üçüncü kişiler aleyhine dava yürütebilmektedir.Bahse konu olan taşınmazın içinde yer aldığı kadastro çalışma alanı içerisinde maliye hazinesi 500 adet taşınmaza itiraz etmek sureti ile kamu lehine dava açmıştır.Söz konusu dava müşterekleriyle birlikte 700 civarında Çakırsöğüt köylülerinin tamamını içine almaktadırSöz konusu taşınmazda herhangi bir kullanım veya tasarruf söz konusu değildir. Mahkeme sonuçlanıncaya kadar zirai amaçla veya başka bir amaçla kullanımı söz konusu olmayacaktır İlgili ada parsel numaraları ile söz konusu taşınmazın uydu fotoğraflarından incelenmesi durumunda hiçbir şekilde kullanılmadığı anlaşılacaktır.Söz konusu taşınmaz şehir merkezi dışında dağ köyü olarak sınıflandırılan köylerden Çakırsöğüt köyü sınırlarında susuz tarla vasfındadır toprak koruma ve arazi kullanım kanunu kapsamında herhangi bir betonarme yapının inşa edilebilmesi mevzubahis dahi değildir.Çakırsöğüt köyünün bütün köylülerini alakadar eden bir hukuki konunun yalnızca şahsımla alakalı gösterilme çabası yaklaşan rektörlük seçimleri öncesinde sistemli bir şekilde yürütülen karalama kampanyasıdır. Ayrıca yargı kurumlarının tasarrufunda bulunan bilgi ve belgelerin edinim yöntemi gayri hukukidir. Yüzlerce şahsın maliye hazinesi ile davalı olduğu bir köyde yalnızca şahsım adına kadastro tespiti yapılan taşınmazın tespit edilmesi sistemli ve teknik bir çalışma gerektirmektedir. Yetkisiz olarak yapılan bu araştırma sistemli bir suç teşkil etmektedir. Söz konusu tezviratı yapan ve habere taşıyan kişi ve kişilerin kadastro bilgisinin olmadığı, kamu eliyle yapılan tespit ve tescili el koyma olarak adlandırmalarından anlaşılmaktadır ve ayrıca söz konusu parsel ve parsellerin dava konusu olduğu ve safhasının öğrenilebilmesi ancak mahkeme kayıt ve arşivlerinin veya kadastro müdürlüklerinin arşivlerinin ve belgelerinin izinsiz ve yetkisiz şekilde incelenmesi ile mümkün olabilir. Yetkisizce temin edilerek yanıltıcı ve yanlış bir şekilde habere konu edilen olayın gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna saygı ile duyururuz.

21.05.2022 |  Şırnak Üniversitesi