basina-ve-kamuoyuna-duyuru

Son günlerde bir kısım sosyal medya sayfalarında ve bazı basın-yayın organlarında Rektörlük Makamı tarafından kiralanan makam aracı hakkında haberler yayınlanmıştır ve üniversitemiz hakkında yanlış bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Bu bilgiler aktarılırken doğru bilgilerin yanına yanlış bilgiler eklenerek bir algı yönetimi yapılmıştır. Bu bilgileri tashîh amacıyla şu açıklamaları kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.Rektörlük makam aracı olarak kullanılan araç beş yıldır üniversitemiz tarafından kiralama usûlü ile kiralanmaktadır. Yaklaşık olarak iki ay önce göreve başlayan rektörümüz yıllık sözleşmesi biten makam aracını 40 bin+KDV ücretini yüksek bulduğundan dolayı uygun görmemiştir. Araç kiralama firmalarıyla yapılan görüşmelerde 50 bin ile 80 bin bandında fiyat teklîfleri sunulmuştur. Bu fiyat teklifleri yüksek bulunduğundan dolayı eski araç için sunulan 30 bin+KDV fiyatı uygun görülmüş ve eski araç kiralanmıştır. Yukarıdaki fiyat yüksek ve orta gelirli vatandaşlarımız tarafından anlaşılabilir bir durum arz ederken dar gelirli vatandaşlarımız tarafından “yüksek bir fiyat” olarak kabûl edilebilmektedir. Bu vatandaşlarımızın sû-i nazarlarına düçâr olmamak için bu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duyduk.Ülkemizde rektörlük makamı en üst makamlardan birisi olarak kabûl edildiğinden üniversite rektörlerimizin makam araçları için kırmızı plaka uygun görülmüştür. Pek çok şehirde iki kırmızı plakadan biri rektörlük makamına tahsîs edilmiştir. Ülkemizde bu makam ve bu kırmızı plaka için sıradan araçlardan ziyâde makama uygun araçlar kullanılmaktadır. Üniversitemizde rektörlük makamı için kullanılan araç ülkemizdeki kıymetli rektörler için kullanılan araçlar içerisinde mütevâzî bir durumda bulunmaktadır. Rektörümüzün ikamet ettiği daire öğretim üyelerimizin ikamet ettiği daire ile eşdeğerdir. Binâenaleyh enmütevâzî şartlara sahip olan rektörlüğümüz hakkında böyle bir şâyianın başlatılması oldukça düşündürücüdür ve içerisinde farklı niyetleri barındırmaktadır.Bahsi geçen haber kaynaklarının bir kısmında üniversitemizin kütüphânesi ve içerisinde bulunan kitap sayısı hakkında yazılan bilgiler doğruyu yansıtmamaktadır. “Üniversite kütüphânesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı (sıfır)”, “üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı %0” şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Tam aksine üniversite öğrencilerimize tahsîs edilen burslar bulunmakta ve ilk 10’a giren bütün öğrencilerimiz için burs bulma çalışmaları başlatılmıştır. Üniversitemizin sâhip olduğu kütüphâne ülkemizin en iyi kütüphânlerinden birisi olup öğrencilerimiz için en iyi şartlarda dizayn edilmiştir. Üniversitemiz kütüphânesinde 72784 basılı, 3250784 adet dijital kitap bulunmaktadır. Kütüphânemize ait fotoğraflar ekte sunulmuştur.Kamuoyuna ve basına saygıyla duyurulur.  Şırnak Üniversitesi, 10.11.2022

11.11.2022 |  Şırnak Üniversitesi