bilimsel-arastirma-projeleri-bap-bilgilendirme-toplantisi-yapildi

Genel Sekreterimiz Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz koordinatörlüğünde BAP bilgilendirme toplantısı yapıldı.Akademik personelimizin katıldığı toplantı Genel Sekreterimizin açılış konuşması ile başladı.Yrd. Doç. Dr. Ferhat Şirin Sökmen, Yrd. Doç. Dr. Kasım Ertaş ve Öğretim Görevlisi Ömer Nayci tarafından Bilimsel Araştırma Projeleri hakkında bilgi verildi. Üniversitemizden yeni proje başvuruları konusunda bir adım olarak gerçekleşen toplantı soru-cevap faslı ile sona erdi.

20.09.2017 |  Şırnak Üniversitesi