cizrede-bilim-gunleri

Şırnak Üniversitesi koordinatörlüğünde, Cizre Kaymakamlığı ile birlikte yürütülmekte olan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve Türkiye'nin ilk gençlik müzesi olma özelliğini taşıyacak olan “Şehr-i Nuh Gençlik Müzesi Projesi”, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yer alan tarihi bir mekanda müzenin oluşturulma çalışmaları devam ediyor. Proje faaliyetleri kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı köy okullarında "Bilim Günleri" adı altında şenlikler düzenlenmektedir.Proje koordinatörlüğünü yürüten Öğretim Görevlisi Ömer NAYCİ ile koordinatör yardımcısı Öğretim Görevlisi Barış ÇİÇEK; proje hakkında şunları ifade ettiler: Projemizin amacı; ‘’Gençlerimizin sosyal ve bilişsel gelişimini temel alan, öncelikle yaşadıkları çevreye daha sonra parçası oldukları evrensel değerlere tanıklık etmelerini sağlamaktır. Bununla birlikte bilgi ve materyalleri araştıran, sorgulayan, üreten, bu materyalleri gençlerin eğitimi amacıyla sergileyen, aynı zamanda sanatsal ve bilimsel çalışmaların uygulama alanı olan bir gençlik müzesi kurmaktır.’’ diyerek, bu kapsamda 8 farklı faaliyet yürütmekteyiz. Bu faaliyetlerinden biri de öncellikle ihtiyacı olan daha sonra da gelen taleplere göre haftanın belirli günleri, köy okullarına yönelik düzenlediğimiz "Bilim Günleri" etkinliğidir. Bu kapsamda; bilim insanlarının ve alan uzmanlarının danışmanlığında, çocukların ve gençlerin kuramsal düzeyde öğrenmiş oldukları bir takım bilgiler, faaliyet kapsamında yer alan deneysel çalışmalarla öğrencilerin deneyerek, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine katkıda  bulunmaya gayret ediyoruz. Söz konusu etkinliği düzenlerken de ulusal ve yerel çapta ün salmış bilim insanlarımızın ülkemize ve uygarlığa olan katkılarını çeşitli sinevizyon gösterileriyle aktarmaya çalışıyoruz. Böylece yetişen yeni nesillerin kendi değerlerine karşı belirli bir bilinç kazanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu yönüyle de projemizin, Milli Eğitim Bakanlığının yürürlükteki eğitim programlarını destekleyici ve tamamlayıcı yönde bir misyonu yerine getirmeye çalıştığını da söyleyebiliriz. Etkinliklerde deney setlerinden aktif bir şekilde yararlanan öğrenciler, bilimsel süreç becerilerini bizzat yaşama imkanını elde ediyorlar. Böylece sorgulayan, düşünen, eleştiren bir neslin yetişmesine katkıda bulunmanın yanı sıra bilimsel çalışmaların eğlenceli ve zevkli bir süreç olduğunu öğrencilere duyumsatmaya çalışıyoruz. 

24.03.2015 |  Şırnak Üniversitesi