covid-19-egitim-komisyonuuzem-tarafindan-04062020-tarihli-final-ve-butunleme-sinavlarina-yoneli

GÜNDEMCovid-19 Pandemisi Tedbirleri Kapsamında Üniversitemiz Bahar Dönemi Güncel Akademik Takviminde Belirtilen Final ve Bütünleme Sınavlarının Yapılma Esaslarının görüşülmesi.Şırnak Üniversitesi Covid-19 Eğitim Komisyonu, gündemindeki konuları görüşmek üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞEK’in başkanlığında Şırnak Üniversitesi Senato Salonunda 04.06.2020 tarihinde saat 10.00’da toplandı. Yapılan görüşmelerden sonra; KARAR 20/03-01Final, bütünleme ve tek ders sınavlarının ödev, proje, tartışma, çoktan seçmeli sınav, açık uçlu veya kısa sınav ile kayıt altına alınması koşuluyla online sözlü sınav şeklinde yapılabilmesine, KARAR 20/03-02Final, bütünleme ve tek ders sınavlarına yönelik tüm duyuruların UZEM (ALMS) sistemi aracılığıyla yapılmasına; UZEM (ALMS) dışındaki alternatif platformların kullanılması durumunda sınavla ilgili her türlü belgenin öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınması ve arşivlenerek saklanmasına, KARAR 20/03-03Çevrimiçi sınav değerlendirmelerinde, sınavın türüne uygun olarak soru sayısı, sınav süresi ve sistem üzerinde uygulanacak sınava ilişkin tüm tercihlerin (sınav esnasında uyulması gereken kurallar, sınav süresi aralığı, sınava giriş sayısı vb.) UZEM (ALMS) üzerinden öğrencilere sınav öncesinde duyurulmasına, KARAR 20/03-04Dezavantajlı, engelli öğrencilerin sınavlarının dijital ortamda sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli bütün tedbirlerin alınmasına, KARAR 20/03-05Mücbir sebeplerden dolayı çevrimiçi bütünleme sınavı esnasında aksaklık yaşayan ve sınavlarını tamamlayamayan öğrencilerin; bir defa ile sınırlı olmak üzere sınavının tekrarlanabilmesine, öğrencilerin sınav tekrarı için durumunu imzalı dilekçeyle öğrencisi olduğu birime e-posta yoluyla en geç iki gün içerisinde bildirmesine, KARAR 20/03-06Uzaktan eğitim kapsamında staj programı; proje, ödev ya da staj dosyası şeklinde hazırlanmasına, KARAR 20/03-07Şırnak Üniversitesi merkez kampüsü ve diğer yerleşkelerinde bulunan kütüphane ve çalışır durumdaki bilgisayar laboratuvarının açık tutulmasına, Şırnak’ta ikamet edip başka üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin de bu imkânlardan faydalanmasına, KARAR 20/03-08Şırnak Üniversitesi öğrencisi olup Şırnak ili dışında ikamet eden öğrenciler öncelikle bulundukları ildeki üniversitelere, mümkün değilse MEB’e bağlı kurumlara, bunun da mümkün olmaması durumunda, herhangi bir kamu kurumuna başvurabilmeleri ve buralardaki kaynaklardan faydalanarak çevrimiçi sınavlara girebilmeleri için gerekli kolaylıkların sağlanması hususunda tüm valiliklere yazı yazılmasına oybirliği ile karar verildi. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

5.06.2020 |  Şırnak Üniversitesi