degerler-ve-etik-ilkeler

Temel DeğerlerimizŞeffaflıkÖzgürlükÖzgünlükAdalet ve EşitlikBilimsellikEvrensellikYenilikçilikEtik Değerlere BağlılıkPaylaşımcılık ve KatılımcılıkKalite OdaklılıkBölge, Ülke ve Dünya Sorunlarına Duyarlılıkİnsan Haklarına ve Çevreye Saygılı OlmakEtik İlkelerimizİnsan İlişkilerinde Kamu Haklarına Saygı, İyi Niyet ve Saygınlığa Özen GöstermeCinsiyet, Din, Mezhep, Irk, Etnik Köken Gibi Her Türlü Ayrımcılıktan KaçınmaÜniversitede Her Konuda Özgür Tartışma Ortamını SağlamaÜniversite Faaliyetlerinde Kişisel ve Fikri Haklara Saygı GöstermeKoşullar Ne Olursa Olsun Bilimsel Gelişme Sürecini DesteklemeBütün İlişkilerde Her Zaman Saygı ve Nezaket Kuralları Çerçevesinde DavranmaBilgi Edinme Hakkı Çerçevesinde Paydaşları BilgilendirmeÜniversite Kaynaklarının Yerinde, Zamanında, Amacına Uygun ve Verimli Olarak KullanılmasıÜniversitemizin Faaliyet Gösterdiği Her Alanda Performansının Sürekli İyileşmesi İçin ÇalışmaÜniversitemizle İlgili Her Türlü İşlemde Yürürlükteki Yasaları Gözetme

28.02.2014 |  Şırnak Üniversitesi