dikey-gecis-sinavi-sonucuna-gore-yerlesenlerin-dikkatine

 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında Şırnak Üniversitesine Dikey Geçiş Sınavı Sonucuna Göre Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri İle İlgili Duyuru2011 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda Üniversitemizin lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları, 12-15 Eylül 2011 tarihleri arasında ilgili Fakültelerde yapılacaktır.Yurt, Burs, Öğrenim Kredisi ve Katkı Kredisi ile ilgili başvurular, Kredi ve Yurtlar Kurumunun www.kyk.gov.tr internet adresinden yapılabilir.KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER / KAYITLA İLGİLİ BİLGİLER1-DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile yerleşenler için Önlisans Diplomasının aslı ya da yeni tarihli Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı.2-6 adet 4,5x6 cm boyutunda son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş fotoğraf3-Katkı Payı (Harç) veya öğrenim ücretinin 1.taksitinin Halk Bankasının herhangi bir şubesinden, Halk Bankası Şırnak Şubesi hesaplarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu.4- 1989 ve öncesi doğumlu erkek öğrencilerin üniversiteye kayıt yaptırmasında askerlik yönünden bir sakıncası olup olmadığına dair belge. KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR1-Kesin kayıt için, adayın bizzat başvurması gerekir. Ancak mazereti olanların noter vekâletnamesi vermeleri koşuluyla bir başkası tarafından da kayıtları yapılabilir.2-Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti kabul edilmez.3-Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.4-Posta ve eksik belge ile kayıt yapılamaz.

26.09.2011 |  Şırnak Üniversitesi