dokuz-eylul-universitesi-hukuk-fakultesi-dekani-prof-dr-korkusuz-universitemizde-konferans-verdi

Üniversitemiz tarafından hizmet içi eğitim programları çerçevesinde “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Yükseköğretim Mevzuatı” adlı konferans düzenlendi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Refik Korkusuz’un sunduğu konferansa Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim Alkış’ın yanı sıra çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.15 Temmuz Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, “Tarihimizde çok önemli bir öğreti olarak karşımıza çıkan adalet döngüsü pek çok devletin kuruluş esasını teşkil etmiştir. Adalet döngüsüne göre: Alem bir bahçedir, koruyucusu devlettir. Devlet iktidardır, onu muhafaza eden yasalardır. Yasalar bir siyaset çerçevesinde oluşturulur, o siyaseti ikame eden liderdir. Lider koruyucu bir kişiliktir, ona yardım eden ordudur. Ordu muhafızdır, onun ihtiyacını karşılayan iktisadi gelirlerdir. İktisadi gelirler bir nimettir, onu güçlendirecek, zenginleştirecek olan halktır. Halk lidere ve ekibine itaat edendir, bu itaati devamlı kılan adalettir. Ve adalet alemdeki birlik, uyum ve dengenin, kısacası her türlü hayrın sebebidir” dedi.Daha sonra konferansın birinci oturumuna geçildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Refik Korkusuz, genel anlamda hukuk, adalet, anayasa kavramlarının genel çerçevesini çizdi. İster Avrupa, ister İslam, ister Hint, isterse de Rus hukuku olsun bütün hukuk sistemlerinin başlıca 4 özelliği olduğunu belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Refik Korkusuz, konuşmasının devamını şöyle sürdürdü; “hukukun birinci özelliği; hukuk bir toplumda işletilir ve toplumun kendi içinde düzgün iletişim kanallarıyla işletilen kurallardır. 2. özelliği ise belli bir zaman ve coğrafyada uygulanan yürürlükteki kurallar olmasıdır. Diğer bir özelliği ise yetkili organlar tarafından vaaz edilmesidir. Son özelliği ise müeyyidedir. Yani her hukuksal sitemin arkasında muhakkak bir devlet ve onun otoritesi bulunmak durumundadır. Toplumda adalet ile hukuk çoğu kez karıştırılır. Adalet kavramı hukuk kavramından farklıdır ve adaletin birinci özelliği eşitliktir. Hukuk kurallarının herkese eşit uygulanmasıdır. İkinci özelliği ise mevcut hukuk kurallarının işletilmesi ve aksayan yönlerinin düzeltilmesi, üçüncü özelliği iyi olanın daha iyi olanla değiştirilmesidir. Dördüncü ve en önemli özelliği ise ulaşılması gereken erdemler bütünüdür, adalet. Öte yandan anayasa diye bir kavram var. Kanunların kendine aykırı olamayacağı en üst hukuk metnidir, anayasa. Burada; devlet organlarının işleyişi, devlet-kişi, kişi-kişi hak ve hukukları düzenlenmiştir. Temel hak ve özgürlüklerin belirlendiği anayasa, ülkedeki hukuk mevzuatının nasıl yapılacağının çerçevesini belirler.”Konferansın birinci oturumu soru cevap bölümüyle son buldu.  

23.12.2022 |  Şırnak Üniversitesi