sirnak-universitesi-silopi-meslek-yuksekokulu-yonetim-ve-organizasyon-bolumu-ogretim-uyesi-dr-ogr

Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Demir’in makalesi Polonya’da katıldığı uluslararsı sempozyumda “En İyi Makale” ödülüne layık görüldü.

Polonya’nın Warsaw kentinde Polonya Cumhuriyeti Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı’nın katkılarıyla Warsaw Yaşam Bilimleri Üniversitesi Yönetim Enstitüsü tarafından Alternatif Bir Neo-İnsan İlişkileri Perspektifi ana temasıyla 2. Uluslararası Mavi ve Gri Yakalı İşçi Kongresi gerçekleştirildi.

Dünya’nın farklı yerlerinden bilim insanlarının katıldığı kongrede 80’e yakın bilimsel eser sunuldu. Kongrede, mavi, gri ve beyaz yakalı çalışanlar ortamında ekonomik değişiklikler, işgücü piyasasındaki dijitalleşme süreci ve organizasyondaki yapay zekâ ve makine öğrenimi ile ilgili güncel konular hakkında bilimsel makale değerlendirildi.

Kongreye üniversitemizden Dr. Öğr. Üyesi Ömer Demir’de bir makale ile katıldı. Kongre’de Dr. Öğr. Üyesi Ömer Demir’in “Is Digitalization Bad for Trade Union Density in OECD Countries in the Age of Glabalization?” adlı çalışması “En İyi Makale” ödülünü aldı. Dr. Öğr. Üyesi Demir, makalesinde ileri ekonometrik teknikler kullanılarak dijitalleşmenin sendikal hareket üzerindeki etkisini inceledi. Dr. Öğr. Üyesi Demir, makalesinde dijitalleşmesinin işgücünü satarak yaşamlarını idame ettirmek zorunda kalan işçi ve diğer çalışanların sendika üyeliklerini olumsuz etkilediğini ampirik olarak kanıtladı. Makalede, dijitalleşmenin olumsuz etkilediği sendikal hareketler ve dolayısıyla işçilerin ve çalışanların yaşadıkları hak kayıplarının önüne geçmek için devletlerin gerekli yasal önlemlerin alınması gerektiğinin altı çizildi.

 

 

23.05.2024 |  Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü