erasmus-ingilizce-yeterlilik-sinavi

 013-2014 DÖNEMİERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ- STAJ HAREKETLİLİĞİ ÖĞRENCİ SEÇİM SINAVI DUYURUSUBAŞVURU İÇİN GENEL KURALLAR:Başvurular 01/03/2013’de başlayıp 15/03/2013 tarihinde mesai sonunda (17:00) bitecektir.Sınava Şırnak Üniversitesinde okuyan tüm önlisans ve lisans öğrencileri başvurabilirler.Başvuruda bulunacak öğrenciler http://www.erasmus.sirnak.edu.tr/?p=editor&id=6adresinde yer alan ‘Formlar-Belgeler‘ sekmesinde bulunan Başvuru Formunu doldurarak Erasmus Bölüm Koordinatörlerineteslim edeceklerdir.Başvurusunu yapan öğrenciler transkriptlerini,   01/03/2013-15/03/2013 tarihleri arasında öğrenci işlerinden alarak başvuru belgelerinin PDF çıktıları ile birlikte Erasmus Bölüm Koordinatörlerine teslim edeceklerdir.Form doldurulurken bir hata yapılmışsa bu form teslimi sırasında belirtilecek, formlar teslim edildikten sonra herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.Başvuruların Yapılacağı Bölüm Koordinatörleri:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi      Arş. Gör. Dilek CoşkunMühendislik Fakültesi                       Arş. Gör. Şükrü ACARİlahiyat  Fakültesi                            Arş. Gör. Mehmet Ata AZŞırnak Meslek Yüksekokulu               Öğretim Görevlisi Sami KALAYCICizre Meslek Yüksekokulu                 Öğretim Görevlisi  İsmail GÜÇLÜSilopi Meslek Yüksekokulu                 Öğretim Görevlisi  Hasan OSMANOĞLUA. TEMEL BAŞVURU ŞARTLARI1. Başvuru için öğrencilerin en son genel not ortalamalarının önlisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00 veya 58/100 olması gerekir.2. Öğrenciler daha önceki yıllarda Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanmış, ancak bu haklarını kullanmamış veya vazgeçmiş dahi olsalar, sınava tekrar katılmak zorundadırlar.3. Başvuran bütün adayların İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde , İktisat Amfisi’nde yapılacak dil sınavına katılmaları gerekmektedir.4. Başka bir dil sınavının belgesi kabul edilmeyecektir. (KPDS,ÜDS vb…)İngilizce eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına gitmek isteyen adaylar İngilizce dil sınavına gireceklerdir.5. Dil sınavını sonucunda başarısız olarak ilan edilen adaylar değişimden faydalanamazlar.6. 2013-2014 Dönemi Erasmus Dil Sınavı “100 sorulu test vesözlü olmak” üzere “iki aşamalı” olup aşağıdaki tarihlerde İktisat Fakültesi Amfisi’nde yapılacaktır.B. ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İLE İLGİLİ ÖZEL ŞARTLAR1. Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2013–2014 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:Akademik Başarı Düzeyi (Not transkript) : % 50Dil Seviyesi : % 502. Öğrencilerin daha önce Erasmus Öğrenim hareketliliğinden yararlanmamış olmaları gerekir.3. Yıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yıl (Tıp Fakültesi ve Devlet Konservatuarı), yarıyıl hesabına göre eğitim alan öğrencilerin 2 yarıyıldan fazla yarıyıl/yıl kaybetmemiş olmaları gerekmektedir.4. Öğrencilerin değişimden yararlanabilmeleri için tam zamanlı öğrenci olmaları gerekir Dil Sınavı TakvimiTarihSaat    ve          Yer İngilizce test sınavı18/03/2013       14:00     İktisat Fakültesi Amfi İngilizce sözlü sınavı 1. gün18/03/2013        16:00    İlahiyat Fakültesi İngilizce sözlü sınavı 2. gün19/03/2013        10:00    İlahiyat Fakültesi Öğrenciler hibeli, hibesiz ya da güz yarıyılında hibeli bahar yarıyılında hibesiz olarak değişimden yararlanabilirler.Detaylı bilgi Erasmus bölüm koordinatöründen alınabilir.Yerleştirme süreci ve sonuçları ile ilgili itirazlar için Erasmus ve ilgili fakülte/bölüm Erasmus koordinatörleri ile iletişim kurulup gerektiğinde üniversitemizin resmi itiraz prosedürünü kullanabilir, bundan elde edeceğiniz sonuçtan memnun olmazsanız AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na (www.ua.gov.tr) başvurabilirsiniz.Başvurular ücretsizdir.C. ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ İLE İLGİLİ ÖZEL HUSUSLAR1. Önlisans öğrencileri en az 2 ay en fazla 12 ay; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise en az 3 ay en fazla 12 ay staj hareketliliğinden yararlanabileceklerdir.2. Öğrencilerin staj hareketliliğinden yararlanabilecekleri azami süre Avrupa Birliğinden gelecek hibe ile orantılıdır.3. Asgari süreler mücbir sebepler dışında azaltılamaz (Önlisans öğrencileri için bu süre 2 ay - lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise 3 aydır). Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus programından faydalanamaz.4. Erasmus Staj Hareketliliği 2013–2014 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:Akademik Başarı Düzeyi : % 55Dil Seviyesi : % 45Stajfaaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması gerekmez.5.  Staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.6. Staj hareketliliğine öğrenciler 1.sınıftan itibaren başvurabilirler (ilk yarıyıl akademik ortalamaları dikkate alınır).7.  Başvuru yapabilmeniz için en son genel not ortalamanızın önlisans, lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00 veya 58/100 olması gerekir.8. Öğrencinin staj yapacağı yer belli ise “Niyet Beyanı”nı ofise iletir.9. Öğrencinin daha önce Erasmus Staj hareketliliğinden yararlanmamış olması gerekir.  ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER OFİSİ/ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜTel: +90 (486) 216 82 41- 1143 Fax: +90 (486) 216 82 35Daha fazla bilgi için: Halil ÖZDEMİR Dış ilişkiler Uzmanı halilozdemireu@gmail.com; ba-erasmus@sirnak.edu.trhttp://sirnak.edu.tr/birimler/erasmus/ 

7.03.2013 |  Şırnak Üniversitesi