etkinlikler

 EtkinliklerÜniversitemiz 2010 yılında Erasmus Beyannamesini imzalayarak 20 ülke ile anlaşma yapmış ve gösterdiği üstün çabayla hibe miktarı ve yararlanan öğrenci sayısı bakımından yeni açılan üniversiteler arasında birinci sırayı almıştır.Üniversitemiz gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Birliği Ağı Eurodesk’in Temas Noktası olmuştur.Bilimsel ve akademik çalışmalara büyük önem veren, çalışmalarını evrensel bakış açısıyla yürüten Üniversitemiz daha henüz beş yaşına girmeden gerçekleştirdiği dört başarılı uluslararası sempozyumla tüm paydaşlarımızın takdirini kazanmıştır. “Her yıl bir uluslararası sempozyum” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Üniversitemiz 2010 yılında Uluslararası Şırnak ve Çevresi, 2011 yılında Uluslararası Geçmişten Günümüze İdil Sempozyumu, 2012 yılında Uluslar arası Bilim, Düşünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu, 2013 yılında Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumlarını gerçekleştirerek, yurt içi ve yurt dışından yüzlerce bilim adamını misafir etmiştir. Üniversitemiz gerçekleştirdiği başarılı sempozyumlarla Şırnak ilinin pozitif anlamda tanıtımını yapmış, aynı zamanda İlimizin sahip olduğu sosyal, kültürel ve ekonomik potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı sağlamıştır.Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından yürütülen çalışmalarda bölgemizde yenilenebilir enerji ve maden potansiyeli incelenerek Şırnak İlinin sahip olduğu değerler ortaya konulmaya çalışılmıştır.Üniversitemiz tarafından hazırlanan Şehr-i Nuh Gençlik Müzesi Projesi ve Tarlam Cebimde Projesi bilim çevreleri tarafından ilgi ile karşılanmış, uluslararası alanda ödüller kazanmıştır.Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından geliştirilen Dört Milyon Euro değerindeki TRC3 Bölgesinde İşgücünün Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi ve İş Olanaklarının Artırılması Projesi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından kabul edilmiştir.Kültürel alanda Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen ve SODES kapsamında uygulanan Sırtımda Sahnem Köy Köy Geziyorum Tiyatro Projesi büyük ilgi görerek bölge halkının takdirini kazanmıştır.Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Bahar ve Spor Şenlikleri ile öğrencilerimizin spor yapmaları, eğlenmeleri, kendi aralarında kaynaşmaları sağlanmakta; şenlikler kapsamında halka açık olarak gerçekleştirilen konser, tiyatro, sergi, sempozyum gibi etkinliklerle Üniversitemizin bölge halkıyla bütünleşmesi hedeflenmektedir.        

1.07.2015 |  Şırnak Üniversitesi