Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız Tarafından Hazırlanan Faydalı ve Ücretsiz Linkler Listesi Ektedir:

AcarIndex

Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

Ankara Barosu Yayınları

Ankara Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi

Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri/Notları

Arkitekt

Artstor Dijital Kütüphanesi

Arxiv.org

BASE Bielefeld University Library Open Access

Belleten

Bilişim Terimleri Sözlüğü

BioRxiv

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)

BTK Akademi –Güvenli Çocuk

BTK Akademi –Güvenli Web

CABI Invasive Species Compendium

CERN Accelerating Science

Creative Commons

Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Databases

Dergipark

Dicle Üniversitesi İKSAD Uluslararası Yayıınevi E-Kitapları

DOAB-Directory of Open Access Books

Dokümanter Film Arşivi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

Econbiz

E-Kitap Kütüphanesi: Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

Encyclopedia Britannica

Europana Collections

E-Print Network : Search Thousands Of E-Prints İn Scientific And Technical Disciplines

Free eBooks by Project Gutenberg

Gazi Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uzmanlık Tezleri

Google Scholar

Hacettepe Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

Hacettepe Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri/Notları

İSAM- Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı

Islamic Heritage Project

İstanbul Bilgi Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

İŞKUR Meslek Sözlüğü

Maden Mühendisleri Odası E-Kitaplar

Meteoroloji Sözlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı – Hayat Boyu Öğrenme Videoları

Milli Kütüphane

MIT Theses

OAIster

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri/Notları

Panaroma 1453 Tarih Müzesi – İstanbul

Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezleri

Sağlık Bakanlığı – Sağlıklı Beslenme

Sayıştay Dergisi

SCImago Journal & Country Rank

Tarım Orman Akademi

TBMM – Kanun Sorgulama

TBMM Kütüphanesi

T.C. Resmi Gazete

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı

TCMB – Terimler Sözlüğü

The Metropolitan Museum of Art – New York

To-Kat (Ulusal Toplu Katalog)

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük

Türkiye Bilimler Akademisi Açık Ders Malzemeleri/Notları

YÖK Ulusal Tez Merkezi

Yükseköğretim Kurumları Dersleri

WorldCat

World Site Atlas

24.02.2023 |  Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı