islam-bilgi-temelli-bir-dindir

22 Nisan Çarşamba Günü  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda  saat 14.00’de gerçekleşen konferans İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Hamdi Gündoğar’ın açılış ve selamlama konuşması ile başladı.Konferansın başlangıcında din ve mezhep kavramları üzerine konuşan Prof. Onat; mezhepleri din anlayışındaki farklılıkların kurumsallaşmış beşeri oluşumlar şeklinde tarif etti. İslam’ın bilgi temelli bir din olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Onat İslam dini iman ve sorumluluk noktasında bireyi esas alan bir dindir şeklinde sözlerine devam etti. Tekfir mekanizmasının önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Onat konferansında Şiilik ve İslam dünyasına etkisi konusunu ela aldı.Soru cevap sonrası hediye takdimi ile konferans sona erdi.

24.04.2015 |  Şırnak Üniversitesi