islam-cografyasi-sorunlari-ve-cozumler-paneli-yapildi

İslam Coğrafyası Sorunları ve Çözümleri konulu panel Üniversitemiz 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi’nde Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Üniversitemiz akademik personeli, kurum amirleri, STK temsilcileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, moderatörlüğünü yaptığı panelde İslam Coğrafyasında Ümmet olma bilincinin önemine değinerek Mehmet Akif Ersoy’un Fikr-i Kavmiyyet Şiir’in şu dörtlüğünü okudu: “Hani milliyetin İslâm idi? Kavmiyyet ne?Sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyetine!Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatta yeri?Küfr olur, başka değil kavmini sürmek ileri.Arab'ın Türk'e, Laz'ın Çerkez'e yahud Kürd'e,Acem'in Çinliye rüçhanı mı varmış, nerede?Müslümanlıkta anasır mı olurmuş? Ne gezer?Fikrî kavmiyyeti tel'in ediyor Peygamber.” Panelde araştırmacı yazar İbrahim Tahsin Doski, “Çağdaş Müslümanların İtikadi ve Fikri Problemleri”, Doç. Dr. İbrahim Baz, “Sünnilik, Selefilik, Sufilik Sarmalında Teopolitik Krizlerimiz”, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özdemir, “Ümettin Birliği Açısında Sünnetin Rolü” üzerine konuşmalarını yaparak İslam Coğrafyası’nın Sorunları ve Çözümleri noktasında önerilerini dinleyicilerle paylaştılar. Panel soru-cevap kısmından sonra hediye takdimi ile sona erdi.

25.02.2019 |  Şırnak Üniversitesi