islami-ilimlerde-te-vil-adli-konferans-duzenlendi

İlahiyat Fakültesi tarafından her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen Bahar Konferansları’nın beşincisi gerçekleştirildi.Bahar Konferansları olarak planlanan ve İlahiyat Fakültesi tarafından her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen konferansların beşincisi yapıldı. 15 Temmuz Kongre Merkezinde gerçekleştirilen “İslami İlimlerde Te’vil” adlı konferansı İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Abdulbaki Deniz verdi.Te’vil kelimesinin tefsir kelimesinden farklı olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Abdulbaki Deniz Tefsir kelimesinde katiyet olduğunu Te’vil kelimesinin ise hem gerçek anlam hem de mecazi bir anlam  barındırdığını söyledi. Te’vil kelimesinin terimleşmesinin 4. asırdan itibaren başladığını belirten Dr. Öğt. Üyesi Deniz, Kur’an dilinin müşriklerin şiir dilinden ve bedevilerin dilinden daha zengin olduğunu söyledi.   

27.04.2022 |  Şırnak Üniversitesi