kamuoyu-ve-basina

Şırnak Üniversitesi’ne bağlı altı fakültemiz bulunmaktadır. Bunların 5’i Şırnak Merkez Kampüste 1’i İdil ilçemizde yer almaktadır. Ziraat Fakültesinin ayrı bir kampüse alınması merhum Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas hocamız döneminde gerçekleşmiştir. Şırnak Üniversitesi’nin mevcut Yönetim Kurulu olarak aşağıda zikredilen gerekçelerle Ziraat Fakültesi’nin geçici olarak merkez kampüse taşınmasını oybirliği ile onayladık.

Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Geçici Olarak Ana Kampüse Taşınmasının Temel Gerekçeleri Şunlardır:

1. Şırnak’ın İdil ilçesi Ziraat Fakültesi’nin eğitim ve öğretimi sürdürdüğü binanın fiziki ve altyapısı yetersiz durumdadır. Bu imkanlar ana kampüsümüzde mevcuttur.

2. İdil İlçe merkezinde daha önce verilen lojman kiralama yetkisi Cumhurbaşkanlığınca çıkarılan tasarruf genelgesi çerçevesinde iptal edilmiştir. Bu durum akademik ve idari personelimizin kiralık ev bulma konusunu olumsuz etkilemektedir. Şehrimizin dezavantajlı bölgede bulunması nedeniyle akademik personel temininde sıkıntı yaşanmaktadır. Lojmanlar akademik personeli cezbeden bir imkandır. Bu imkan ana kampüsümüzde bulunmaktadır.

3. İdil ilçemizde bulunan ziraat fakültemizi tercih eden öğencilere yönelik kamu veya özele ait yurt hizmeti bulunmamaktadır. İdil’deki öğrencilerimiz için yurt temininde bulunmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüştük, yetkililer İdil merkeze yurt yapmanın bakanlık standartlarına uymadığı belirttiler. İdil merkeze yurt yapılmasının uygun olmadığı ifade ettiler.

4. İdil’deki Fakültemizin gerekli araştırma alt yapısı bulunmamaktadır. Tüm laboratuvarlarımız uygun binalardan dolayı merkezi kampüstedir.

5. Merkez kampüste bulunan binalarımızın fiziki ve alt yapılarının eğitim ve öğretime uygun olması, buna rağmen merkezi kampüsteki binaların bir kısmının atıl durumda bulunması, ana kampüste akademik ve idari personel için lojman bulunması, Şırnak merkezde Kredi Yurtlar Kurumuna ait geniş kapasiteye sahip kız ve erkek öğrenci yurtlarının bulunması, İlgili birimin merkez kampüse taşınmasının ekonomik açıdan tasarruf sağlaması, geçici olarak taşınma ihtiyacını hasıl etmiştir.

İdilli hemşehrilerimiz, öğretim üyelerimiz için lojman, öğrencilerimiz için yurt, eğitim şartlarına uygun binalar hazır ettiklerinde fakülte talebinde bulunduklarında üstümüze düşeni yapmaya hazırız. İdil'deki Meslek Yüksekokulumuzun gelişmesi ve güçlenmesi için yeni bölümler açmayı planlamış durumdayız.

Saygılarımızla.

Şırnak Üniversitesi Yönetim Kurulu

28.08.2023 |  Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü