kapanan-bolumler-yeniden-acilacak

 Üniversitemizde bugüne kadar farklı nedenlerden dolayı kapalı bulunan başta Maden Mühendisliği Bölümü ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünün faal duruma getirilmesi planlanmaktadır.Madencilik ve Enerji sektörü gerek ülkemiz gerekse bölgemiz için kayda değer bir öneme sahiptir. Üniversitemiz, şehrimizde bulunan maden kaynaklarından petrol, kömür, asfaltit ve agrega sektörüne teknolojik ivme kazandırarak,  teknolojiye paralel genç ve dinamik mühendislerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.Maden Mühendisliği Bölümü ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüne ek yerleştirmelerde öğrenci alımı için üniversitemizce senato kararı alınmıştır. Üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan konunun takibi için önümüzdeki günlerde YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüşmede bulunacaktır.Öğrencilerimizi bekliyoruz.

10.08.2017 |  Şırnak Üniversitesi