kismi-zamanli-ogrenci-calistirilmasiyla-ilgili-duyuru

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ  ÇALIŞTIRILMASIYLA İLGİLİ DUYURU*Kısmi Zamanlı Öğrenci İstihdamı ile ilgili ilanda belirtmiş olduğu şartları taşıyan bütün öğrencilerimiz öğrenim gördükleri birime müracaat edebileceklerdir.*Bir öğrenci başka bir birime müracaat etmeyecektir.*Müracaatları öğrencilerin öğrenim gördükleri Birimlerdeki Komisyon değerlendirecektir.*Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrencilere Bir Saatlik Çalışma Karşılığı Ödenecek Brüt Ücret  Üniversite Yönetim Kurulu Tarafından 8,00 TL Olarak Belirlenmiştir.*Başvurcak Öğrencilerin İş Başvuru Formunu Doldurup Öğrenim Gördükleri Birimlere Teslim Etmeleri Gerekmektedir.Başvuru Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 01.03.2017-07.03.2017KISMİ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ŞARTLAR(1)Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilirler.(a)Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak,(b)Disiplin cezası almamış olmak,(c)Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,(d)Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,(e)Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,(f)Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,(g)Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışıp da daha önceden sözleşmesi öğrenci tarafından veya öğrenci çalıştıran birim ve/veya Daire Başkanlığınca tek taraflı olarak feshedilmemiş olmak,(2)Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için yukarıda verilen şartlardan, normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışındaki  şartlar aranmaz.HER BİRİME AYRILACAK KONTENJAN SAYISIBirimlerÖğrenci SayısıÖğrencide Aranan Şartlarİşin NiteliğiHaftalık Maksimum Çalışma süresiBaşvuru Yeri ve Tarihiİlahiyat Fakültesi9*İşi ciddiye alan sorumluluk sahibi                                                   *İş hayatı ile okul hayatını yürütebileceğine inanan *Büro Hizmetleri              *Bilgisayar ve Elektronik Bilgisi olan                                 *Kütüphane                   *Laboratuvar                      *Teknik İşlerde Çalıştırmak üzere                               *Bilgisayarların bakım ve sistemsel düzenlemeleri15 saatHer öğrenci öğrenim gördüğü birime başvuru yapacaktır.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi5Mühendislik Fakültesi6Ziraat Fakültesi2Şırnak MYO9Cizre MYO4Silopi MYO3İdil MYO2 Duyuruya Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı sitesinden ulaşmak için tıklayınız.

1.03.2017 |  Şırnak Üniversitesi