Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından (ÖSYM) Üniversitemize yerleşen adaylardan istenen belgeler için TIKLAYINIZ.Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama işlemlerinin yapılması için müracaat etmeyenlerin ve süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır. NOT : Yerleşen adayların; istenilen evrakları tamamlayarak 21.01.2022 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Yeni Mahalle Cizre Caddesi Mehmet Emin Acar Kampüsü adresine APS veya Kargo ile göndermeleri gerekmektedir.İlanen duyurulur.

7.01.2022 |  Şırnak Üniversitesi