mezun-olan-ogrencilerimizin-dikkatine

Üniversitemizin lisans ve önlisans bölümlerinden  daha önce mezun olan öğrencilerimizin notları, Üniversitemizde kullanılan dörtlük not sistemindeki tabloda belirtilen şekliyle düzenlenmekteydi. Bundan sonra Üniversitemizin lisans ve önlisans bölümlerinden mezun olacak öğrencilerimizin notları YÖK'ün belirlemiş olduğu 4lük not sistemindeki tabloda belirtilen şekliyle yapılacaktır. Mezun olan ve mezun olacak öğrencilerimizin dörtlük not sisteminde oluşacak olan farkılılığın mevcut değişiklikten meydana geldiğini öğrencilerimize duyuruyoruz.   

15.07.2015 |  Şırnak Üniversitesi